Er du arbejdsløs og får dagpenge, har du ret og pligt til at tage imod et tilbud om aktivering

https://www.borger.dk/sider/Aktivering-naar-du-faar-dagpenge.aspx

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey