Kom på seks ugers opkvalificering inden ansættelsesstart.

Tilbuddet om seks ugers opkvalificering kan gøre det nemmere at søge og finde job inden for områder, hvor du næsten har alle kvalifikationerne - men bare lige mangler et enkelt kursus eller certifikat.

Det kan fx være et truckcertifikat eller it-kørekort, der kan være den afgørende forskel for, om du bliver ansat i et ordinært job.

 

Hvem gælder det?

 

Du kan benytte dig af seks ugers opkvalificering, hvis du ikke har en kompetencegivende uddannelse, der maksimalt svarer til en erhvervsuddannelse, og samtidig opfylder et af nedenstående krav.

  • Du er mellem 18 og 30 år og har været ledig i mindst én måned
  • Du er fyldt 30 år og har været ledig i mindst tre måneder
  • Du har en varig nedsat arbejdsevne, modtager sygedagpenge eller førtidspension, har et handicap eller er vurderet til at have brug for særlige arbejdsvilkår på grund af manglende sproglige eller faglige kompetencer
  • Du opfylder ét af kravene og har en længerevarende uddannelse, som du dog ikke har anvendt i de seneste fem år


Betingelser og økonomi

  • I uddannelsesperioden modtager du almindelig løn, mens din arbejdsgiver får dækket udgifterne til uddannelsen
  • Uddannelsen skal ligge ud over almindelig oplæring
  • Uddannelsen må ikke varetages af en person, der er ansat i virksomheden
  • Der kan gives tilskud til alle former for opkvalificering, men det skal godkendes af jobcentret inden påbegyndelse


Sådan gør du

Når du finder et job, hvor seks ugers opkvalificering er relevant, skal du sammen med din arbejdsgiver og jobcentret opstille rammerne for opkvalificeringen inden ansættelsesstart. Tid og sted for forløbet kan aftales, når du er startet på arbejdspladsen.

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey