Beløbets størrelse afhænger af din løn og det antal ugentlige arbejdstimer, du har haft før barslen/adoptionen.

Adoptions- og barselsdagpenge er til dig, der er lønmodtager, og opfylder ét eller flere af disse krav:

 

 • Du har været tilknyttet arbejdsmarkedet de seneste 13 uger før din barsel/adoption, og i denne periode har du arbejdet i mindst 120 timer eller
 • Du er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller
 • Du har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed inden for den seneste måned eller
 • Du er elev i lønnet praktik under uddannelse
 • Du er selvstændig eller medhjælpende ægtefælle (hør om reglerne i jobcentret)


Økonomi

Beløbets størrelse afhænger af din løn og det antal ugentlige arbejdstimer, du har haft før barslen/adoptionen. Du har ret til barselsdagpenge i en periode på 52 uger, der normalt fordeles således:

 • Moderens fire uger før forventet fødsel
 • Adoptanters op til fire uger før adoption
 • Moderens 14 uger efter fødsel eller adoption (barselsorlov)
 • Faderens to uger efter fødslen eller adoptionen (som far kan du tage mere end to ugers barselsorlov med dagpenge i barnets første 14 uger, men så trækkes det fra i de 32 fælles uger)
 • Fælles 32 ugers orlov (forældreorlov)


Der er mulighed for forlængelse af barselsdagpenge og delvis genoptagelse af arbejde. Hør mere om reglerne i jobcentret eller din a-kasse.


Betingelser

 • Du skal anmelde det fravær, du eventuelt har haft fra din arbejdsplads på grund af barsel, graviditet eller adoption i de sidste fire uger før forventet fødsel eller adoption. Anmeldelse skal tilgå Udbetaling Danmark senest otte uger efter fødslen eller barnets modtagelse
 • Som kommende adoptant kan du opholde dig i udlandet for at modtage et barn og få barselsdagpenge i op til fire uger før adoption - i visse tilfælde længere
 • Som kommende adoptant kan du få barselsdagpenge i op til en uge før modtagelsen af et adoptivbarn i Danmark, hvis barnet ikke allerede opholder sig i hjemmet


Du kan læse mere om barselsorlov og barselsdagpenge på borger.dk:


Se, hvad der gælder særligt for dig, hvis du er:


Hvis dit barn bliver alvorligt syg, kan du i nogle tilfælde søge om dagpenge:

Hvis du har brug for hjælp

Det er Udbetaling Danmark, der står for refusion af barselsdagpenge.

Har du spørgsmål om barselsdagpenge, er der hjælp at hente på borger.dk/barselsdagpenge – her kan du:

 • få svar på de oftest stillede spørgsmål
 • se, hvilke frister du skal huske
 • beregne og planlægge din orlov.

 

Kontakt Udbetaling Danmark, når du vil søge om dagpenge ved adoption og barsel.


Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge
Tlf: 7012 8064
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey