Seniorjobordning 125x83  

Seniorjob
Har du opbrugt din dagpengeret, og har du samtidig højst fem år til efterlønsalderen?

 Fleksjob 125x83  


Hvem kan få fleksjob?
Fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset pga. sygdom.

 Loentilskud 125x83  


Job med løntilskud for ledige
Når du er ledig, kan en ansættelse med løntilskud være din genvej til et ordinært arbejde.

 Lontilskud for foertidspensionister 125x83  


Løntilskud for førtidspensionister
Hvis du er førtidspensionist og gerne vil arbejde, kan et job med løntilskud være en mulighed.

 Revalidering 125x83  


Revalidering
Revalidering hjælper borgere med begrænset arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet.

 Fleksydelse 125x83  


Fleksydelse
Du bliver automatisk tilmeldt fleksydelsesordningen, når du bliver visiteret til et fleksjob.

 Handicapservice 125x83  


Handicapservice

Med handicapservice kan jobcentret bevilge dig redskaber og støtte, der kan hjælpe dig med at få eller fastholde et arbejde.

 Elever og laerlinge 125x83  


Elever og lærlinge

Det er aldrig for sent at få en læreplads.

 Virksomhedspraktik 125x83  


Virksomhedspraktik

Hvis du har behov for at få afklaret, hvor du i fremtiden skal søge job, eller hvis du mangler faglige, sociale eller sproglige færdigheder for at kunne få et job.

 Mentorordning 125x83  


Mentorordning

Mentorordningen kan anvendes til alle, der har behov for en mentor for at opnå eller fastholde beskæftigelse eller en beskæftigelsesfremmende aktivitet.

 Seks ugers opkvalificering 125x83  


Seks ugers opkvalificering
Tilbuddet om seks ugers opkvalificering kan gøre det nemmere at søge og finde job inden for områder, hvor du næsten har alle kvalifikationerne.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey