Velkommen til Jobcenter Kolding

Åbningstider Dieselvej 6, Domhusgade 22A, 3. og Staldgården 1, 6000 Kolding

Mandag 8.00 - 15.00

Tirsdag 8.00 - 15.00

Onsdag 8.00 - 15.00

Torsdag 8.00 - 16.45

Fredag 8.00 - 14.00

 

 
Åbningstider Jobcentret i Skovparken (Skovparken 53A, 6000 Kolding)

Mandag 8.00 - 15.00

Tirsdag 8.00 - 15.00

Onsdag 8.00 - 15.00

Torsdag 8.00 - 16.45

Fredag 8.00 - 14.00

 


Åbningstider for Jobcenter Vamdrup, Søndergade 19 B, 6580 Vamdrup

Mandag 7.30 - 15.00

Tirsdag 7.30 - 15.00

Onsdag 7.30 - 15.00

Torsdag 7.30 - 15.00

Fredag 7.30 - 14.00

 

 

 

Telefontider for Dieselvej 6, Domhusgade 22A, 3. og Staldgården 1, 6000 Kolding

Mandag 8.00 - 15.15

Tirsdag 8.00 - 15.15

Onsdag 8.00 - 15.15

Torsdag 8.00 - 17.00

Fredag 8.00 - 14.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jobcenter Kolding er indgangen til job, hvis du er ledig. Jobcentret er også samarbejdspartner for kommunens virksomheder, når I søger arbejdskraft.

Kolding Jobcenter består af 5 afdelinger og 2 stabsfunktioner med i alt ca. 340 medarbejdere fordelt på 7 adresser.

Jobcentret rådgiver borgere om arbejdsmarkedsforhold og vejleder omkring muligheder inden for området. Det gælder både i forhold til ansættelse i et almindelig job eller i et job med støtteordninger.

Som virksomhed i kommunen tilbyder vores Jobformidling af skaffe den arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger. Jobcentret giver desuden rådgivning og konkret støtte til virksomheder, hvis en medarbejder bliver alvorligt eller langvarigt syg.

Virksomhedsservice arbejder under Jobcenterområdet bl.a. med at formidle arbejdskraft til virksomheder og med at skaffe småjobs, virksomhedspraktikker, løntilskud mv. til ledige.

 

For bedst at imødekomme borgere og virksomheders behov har medarbejderne i afdelingen forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund.

Afdelingen varetager under Jobcenterområdet de jobrettede samtaler for forsikrede ledige, samt jobklare kontanthjælpsmodtagere. Uddannelse og opkvalificering er ligeledes i fokus i forhold til udvikling af opkvalificeringsforløb samt mere uddannelse til alle ledige i Jobcentret.

 

Rådgivning og administration af ledighedsydelse og fleksjob holder til i Domhusgade 22A, 3 sal. Jobfokus og Natur og Byg er kommunens eget tilbud til ledige.

Afdelingen varetager under Arbejdsmarkedsormådet opfølgning på alle sygemeldte borgere, der modtager sygedagpenge.

 

Medarbejderne følger op på sygeforløbet i henhold til sygedagpengelovens bestemmelser ved kontakt til den sygemeldte, men derudover også kontakt til f.eks. arbejdsgiver og behandlende læge.

 

Sygedagpengeafdelingen har adresse på Staldgården 1.

Afdelingen varetager under Arbejdsmarkedsområdet sagsbehandlingen af unge mellem 18-30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Derudover varetager den sagsbehandlingen i forhold til aktivitetsparate borgere over 30 år og borgere der har behov for en tværfaglig indsats.

 

Unge og aktivitetsafdelingen har fokus på at opkvalificere og udvikle borgernes kompetencer i forhold til arbejde eller uddannelse.

 

Foruden adressen på Dieselvej 6 holder afdelingen til på de etablerede satellitkontorer på uddannelsesinstitutionerne Hansenberg og IBC samt i Skovparken.

 

Legeparken, Grønningen 4 og Job og aktiv, Værkstedsvej 6 er Kolding Kommunes eget tilbud til borgerne, som også tilhører afdelingen.

Integration varetager under Arbejdsmarkedsområdet indsatsen for flygtninge og familiesammenførte samt for familiesammenførte til herboende.

 

Afdelingen varetager indsatsen for både unge og over 30 årige. Der er fokus på at den enkelte understøttes i at anvende medbragte kompetencer for at bidrage til den arbejdskraft der er behov for på arbejdsmarkedet.

 

Afdelingen står både for modtagelse af flygtninge samt at hjælpe den enkelte ud på arbejdsmarkedet.

 

For de unge er der fokus på at blive i stand til at tage en uddannelse.

 

Afdelingen har til huse på IBC, Tvedvej 7, hvor der blandt andet er kursustilbud om bestemte brancher med mangel på arbejdskraft, ligesom der er tilbud om CV og jobsøgning i Jobcafeen.

Økonomisk Rådgivning består af en kontanthjælpsgruppe, en integrationsydelsesgruppe, en ressourceforløbs- og sygedagpengegruppe samt en ledighedsydelses- og fleksløntilskudsgruppe.

 

Kontanthjælpsgruppen beregner og udbetaler kontanthjælp, revalideringsydelse, uddannelseshjælp, uddannelsesydelse, enkeltydelser samt yder økonomisk råd- og vejledning.
Integrationsydelsesgruppen beregner og udbetaler integrationsydelse, enkeltydelser samt repatrieringsydelse.
Rådgivning og udbetaling af integrationsydelse, enkeltydelser samt repatrieringsydelse sker fra adressen, Tvedvej 7. Rådgivning og udbetaling af Kontanthjælp sker fra adressen, Dieselvej 6. Den økonomisk råd- og vejledning er for alle borgere i Kolding Kommune og tilbydes både telefonisk og personligt.

 

Ressourceforløbsgruppen beregner og udbetaler ressourceforløbsydelse samt kontantydelse. Rådgivning og udbetaling af ressourceforløbsydelse samt kontantydelse sker fra adressen Staldgården 1. Sygedagpengegruppen beregner og udbetaler sygedagpenge. Rådgivning og udbetaling af sygedagpenge sker fra Staldgården 1. Ledighedsydelses- og fleksløntilskudsgruppe beregner og udbetaler ledighedsydelse og fleksløntilskud. Rådgivning og udbetaling af ledighedsydelse og fleksløntilskud sker fra adressen, Domhusgade 22.

 

Administrationen
Administrationen er en afdeling, som hører sammen med Økonomisk Rådgivning. Afdelingen beregner og udbetaler løntilskud, personlig assistance og voksenlærlingetilskud samt løser en række interne serviceopgaver for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens øvrige afdelinger. Det er samtidig Administrationen der besvarer anmodninger om aktindsigter. I afdelingen er der en indkaldeenhed, som indkalder borgere til opfølgningssamtaler i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens forskellige afdelinger.

 

Afdelingens medarbejdere er også at finde i vores telefonomstilling og i Jobcentrets Café Kolding, hvor borgere og virksomheder kan modtage råd og vejledning.

Staben er en afdeling under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, som består af en økonomifunktion, en udviklingsfunktion samt et ledelsessekretariat.

 

Økonomifunktionen udarbejder bl.a. regnskab og budget og årlige resultatrevisioner hvor der gøres status over forvaltningens resultater for det sidste år. Resultaterne er bl.a. vigtige i forvaltningens bestræbelser på at styrke beskæftigelsesindsatsen fremadrettet. Derudover arbejder økonomifunktionen med økonomistyring, tilsyn og driftsopgaver i forhold til beskæftigelsesindsatsen.

 

Udviklingsfunktionen har særlig fokus på udviklingsprojekter, kommunikation og nye initiativer. Funktionen betjener kommunens Arbejdsmarkedsudvalg og Koldings Arbejdsmarkedsråd. Medarbejderne har fokus på udviklingsprojekter i relation til forvaltningens målgrupper og interessenter - også tværgående kommunale projekter. Funktionen skal derudover understøtte forvaltningens øvrige afdelinger i implementering af reformer og nye initiativer og arbejder med markedsføring og kommunikation i forhold til forvaltningens interessefære.

 

Sekretariat løser en række interne serviceopgaver for forvaltningsledelsen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey