Velkommen til Jobcenter Kolding

Åbningstider Dieselvej 6, Domhusgade 22A, 3. og Staldgården 1, 6000 Kolding

Mandag 9.00 - 15.00

Tirsdag 9.00 - 15.00

 

Onsdag 9.00 - 15.00

Torsdag 9.00 - 16.45

Fredag 9.00 - 14.00

 

 
Åbningstider Jobcentret i Skovparken (Lærkevej 21, 6000 Kolding)

Mandag 13.00 - 15.00

Tirsdag 13.00 - 15.00

Onsdag 13.00 - 15.00

Torsdag 13.00 - 17.00

Fredag 9.00 - 12.00

 


Åbningstider for Jobigen, Søndergade 19 B, 6580 Vamdrup

Mandag 7.30 - 15.00

Tirsdag 7.30 - 15.00

Onsdag 7.30 - 15.00

Torsdag 7.30 - 15.00

Fredag 7.30 - 14.00

 

 

 

Telefontider for Dieselvej 6, Domhusgade 22A, 3. og Staldgården 1, 6000 Kolding

Mandag 8.00 - 15.15

Tirsdag 8.00 - 15.15

Onsdag 8.00 - 15.15

Torsdag 8.00 - 17.00

Fredag 8.00 - 14.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jobcenter Kolding er indgangen til job, hvis du er ledig. Jobcentret er også samarbejdspartner for kommunens virksomheder, når I søger arbejdskraft.

Kolding Jobcenter består af 5 afdelinger og 2 stabsfunktioner med i alt ca. 340 medarbejdere fordelt på 7 adresser.

Jobcentret rådgiver borgere om arbejdsmarkedsforhold og vejleder omkring muligheder inden for området. Det gælder både i forhold til ansættelse i et almindelig job eller i et job med støtteordninger.

Som virksomhed i kommunen tilbyder vores Jobformidling af skaffe den arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger. Jobcentret giver desuden rådgivning og konkret støtte til virksomheder, hvis en medarbejder bliver alvorligt eller langvarigt syg.

Job og virksomhed er en afdeling under Jobcenter Kolding, som bl.a. arbejder med at formidle arbejdskraft til virksomheder og med at skaffe nyttejob, virksomhedspraktikker, fleksjob, løntilskud mv. til ledige.

For bedst at imødekomme borgere og virksomheders behov har medarbejderne i afdelingen forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige baggrunde.

Rådgivning og administration af fleksjob holder til i Domhusgade 22A, 3. sal.

Afdelingen varetager opfølgning på alle sygemeldte borgere, der modtager sygedagpenge. Medarbejderne følger op på sygeforløbet i henhold til sygedagpengelovens bestemmelser ved kontakt til den sygemeldte, men derudover også kontakt til f.eks. arbejdsgiver og behandlende læge.

Sygedagpengeafdelingen har adresse på Staldgården 1.

Unge og uddannelse er en afdeling under Jobcenter Kolding, som varetager sagsbehandlingen af unge mellem 18-30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Unge og Uddannelse har fokus på at opkvalificere og udvikle den unges kompetencer i forhold til at kunne gå igang med en uddannelse.

Foruden adressen på Dieselvej 6 holder afdelingen til på de etablerede satellitkontorer på uddannelsesinstitutionerne Hansenberg og IBC.

Legeparken, Grønningen 4, er et af kommunen egne aktiveringstilbud og er under ledelse af denne afdeling. Her sørger de aktiverede for vedligehold af arealer og materialer. Læs mere om Legeparken.

Aktivitet og integration er en afdeling under Jobcenter Kolding, som bl.a. varetager sagsbehandlingen af aktivitetsparate borgere over 30 år, borgere der har behov for en tværfaglig indsats og nyankomne flygtninge.

Job og aktiv
Job & Aktiv står for kommunens egne aktiveringsprojekter. Job og Aktivs hovedopgave er at sikre, at nye kontanthjælpsmodtagere aktiveres og aktivt tager ansvar for deres situation. Aktiveringsprojekterne er lokaliseret på Dieselvej 9, Dieselvej 6 og Værkstedsvej 6. Læs mere om Job og aktiv.

Jobcentret i Skovparken
Det kan være en udfordring for borgere med anden etnisk baggrund end dansk at komme ind på arbejdsmarkedet - specielt hvis man heller ikke kan det danske sprog. For at skabe en tæt kontakt med denne gruppe af borgere, har Jobcentret en afdeling i Skovparken, Lærkevej 21, 6000 Kolding, som i starten af 2016 blev udvidet fra 4 til 12 medarbejdere.

Økonomisk rådgivning består af en kontanthjælpsgruppe, en ressourceforløbs- og ledighedsydelsesgruppe samt en sygedagpengegruppe.

Kontanthjælpsgruppen beregner og udbetaler kontanthjælp, revalideringsydelse, uddannelseshjælp, uddannelsesydelse samt enkeltydelser.

Rådgivning og udbetaling af Kontanthjælp sker fra adressen, Dieselvej 6.

Ressourceforløbs- og ledighedsydelsesgruppen beregner og udbetaler ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse samt kontantydelse.

Rådgivning og udbetaling af ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse samt kontantydelse sker fra adressen Staldgården 1

Sygedagpengegruppen beregner og udbetaler sygedagpenge.

Rådgivning og udbetaling af sygedagpenge sker fra Staldgården 1.

Økonomi og administration er en afdeling under Jobcenter Kolding, som bl.a. arbejder med økonomistyring, tilsyn og driftsopgaver i forhold til beskæftigelsesindsatsen.
Afdelingen beregner og udbetaler løntilskud og fleksjobtilskud samt udarbejder regnskab og budget. Det er bl.a. Økonomi og administration, der udarbejder den årlige resultatrevision, hvor der gøres status over Jobcentrets resultater for det sidste år. Resultaterne er bl.a. vigtige i Jobcentrets bestræbelser på at styrke beskæftigelsesindsatsen fremadrettet

 

Afdelingen løser en række interne serviceoopgaver for Jobcentrets øvrige afdelinger. Det er samtidig Økonomi og administration der besvarer anmodninger om aktindsigter.

 

 

I afdelingen er der en indkaldeenhed, som indkalder borgere til opfølgningssamtaler i Jobcentrets forskellige afdelinger.

 

Afdelingens medarbejdere er også at finde i Jobcentrets Café Kolding, hvor borgere og virksomheder kan modtage råd og vejledning.

Sekretariat og udvikling er en afdeling under Jobcenter Kolding, der har særlig fokus på udviklingsprojekter, kommunikation og nye initiativer.

Afdelingen betjener kommunens Arbejdsmarkedsudvalg og Kolding Arbejdsmarkedsråd.

Medarbejderne har fokus på udviklingsprojekter i relation til Jobcentrets målgrupper og interessenter - også tværgående kommunale projekter.

Afdelingen skal understøtte Jobcentrets øvrige afdelinger i implementering af reformer og nye initiativer og arbejder med markedsføring og kommunikation i forhold til Jobcentrets interessefære.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey