Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Velkommen til Jobcenter Kolding

Åbningstider Dieselvej 6, Værkstedsvej 6 og Staldgården 1, 6000 Kolding

Mandag 8.00 - 15.00

Tirsdag 8.00 - 15.00

Onsdag 8.00 - 15.00

Torsdag 8.00 - 16.45

Fredag 8.00 - 14.00

 

 


Åbningstider for Jobcenter Vamdrup, Søndergade 19 B, 6580 Vamdrup

Mandag 7.30 - 15.00

Tirsdag 7.30 - 15.00

Onsdag 7.30 - 15.00

Torsdag 7.30 - 15.00

Fredag 7.30 - 14.00

 

 

 

Telefontider for Dieselvej 6, Værkstedsvej 6 og Staldgården 1, 6000 Kolding

Mandag 8.00 - 15.15

Tirsdag 8.00 - 15.15

Onsdag 8.00 - 15.15

Torsdag 8.00 - 17.00

Fredag 8.00 - 14.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jobcenter Kolding - som er en del af Arbejdsmarkedsområdet - er indgangen til job, hvis du er ledig. Jobcentret er også samarbejdspartner for kommunens virksomheder, når I søger arbejdskraft.

Arbejdsmarkedsområdet består af 5 afdelinger og 2 stabsfunktioner med i alt ca. 340 medarbejdere fordelt på 5 adresser.

Jobcentret rådgiver borgere om arbejdsmarkedsforhold og vejleder omkring muligheder inden for området. Det gælder både i forhold til ansættelse i et almindelig job eller i et job med støtteordninger.

Som virksomhed i kommunen tilbyder vores Jobformidling af skaffe den arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger. Desuden gives der rådgivning og konkret støtte til virksomheder, hvis en medarbejder bliver alvorligt eller langvarigt syg.

Virksomhedskontakten tilbyder gratis og professionel hjælp og rådgivning der matcher din virksomheds behov for arbejdskraft, fastholdelse af medarbejdere eller opkvalificering potentielle eller nuværende medarbejdere.

Job og Integration varetager under arbejdsmarkedsområdet indsatsen for forsikrede ledige over 30 år, jobparate- og aktivitetsparate borgere over 30 år på kontanthjælp samt indsatsen for flygtninge og familiesammenførte samt for familiesammenførte til herboende.

Der er i indsatsen for både forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere/flygtninge fokus på en tidlig og vedholdende indsats, således at den ledige hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet. Der er fokus på opkvalificering og uddannelse således at vi sikrer at virksomhederne får kvalificeret arbejdskraft.

For øvrige borgere der er længere væk fra arbejdsmarkedet ligger fokus på jobpotentialet og opkvalificering. Der er fokus på et arbejdsliv til alle. At selv de borgere der er langt fra arbejdsmarkedet, kan bidrage med at løse opgaver og jobs på færre timer og dermed få lønnede timer på virksomhederne.

For flygtninge og familiesammenførte er der fokus på at den enkelte understøttes i at anvende medbragte kompetencer fra hjemlandet, for at bidrage til den arbejdskraft der er behov for på det danske arbejdsmarked. For unge flygtninge er der endvidere fokus på at motivere til uddannelse i Danmark.

Afdelingen har til huse på Jobcenter Kolding, Dieselvej 6.

 

Det Rummelige Arbejdsmarked i Jobcenter Kolding varetager den beskæftigelsesrettede indsats for følgende målgrupper:

  • Sygedagpenge
  • Jobafklaring
  • Ledighedsydelse
  • Ressourceforløb
  • Borgere ansat i fleksjob
  • Beskæftigelsesrettet indsats for borgere i Jobcentret – Jobcenter Vamdrup
  • Drift af kommunens rehabiliteringsteam.

Modtagelse og Service består af en kontanthjælpsgruppe, en integrationsydelsesgruppe, en ressourceforløbs- og sygedagpengegruppe samt en ledighedsydelses- og fleksløntilskudsgruppe.

 

Kontanthjælpsgruppen beregner og udbetaler kontanthjælp, revalideringsydelse, uddannelseshjælp, uddannelsesydelse, enkeltydelser samt yder økonomisk råd- og vejledning.


Integrationsydelsesgruppen beregner og udbetaler integrationsydelse, enkeltydelser samt repatrieringsydelse. Rådgivning og udbetaling af integrationsydelse, enkeltydelser, repatrieringsydelse samt rådgivning og udbetaling af Kontanthjælp sker fra adressen, Dieselvej 6. Den økonomisk råd- og vejledning er for alle borgere i Kolding Kommune og tilbydes både telefonisk og personligt.

 

Ressourceforløbsgruppen beregner og udbetaler ressourceforløbsydelse samt kontantydelse. Rådgivning og udbetaling af ressourceforløbsydelse samt kontantydelse sker fra adressen Staldgården 1. Sygedagpengegruppen beregner og udbetaler sygedagpenge. Rådgivning og udbetaling af sygedagpenge sker fra Staldgården 1. Ledighedsydelses- og fleksløntilskudsgruppe beregner og udbetaler ledighedsydelse og fleksløntilskud. Rådgivning og udbetaling af ledighedsydelse og fleksløntilskud sker fra adressen, Værkstedsvej 6.

 

I afdelingen beregnes og udbetales der løntilskud, personlig assistance og voksenlærlingetilskud, derudover løses en række interne serviceopgaver for Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningens øvrige enheder. Det er ligeledes Modtagelse og Service der besvarer anmodninger om aktindsigter. Afdelingens medarbejdere er også at finde i vores telefonomstilling og i Jobcentrets modtagelser på Dieselvej 6, hvor borgere og virksomheder kan modtage råd og vejledning.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey