Modtager du kontanthjælp mv., er der fra 1. april 2016 et krav om 225 timers arbejde

https://www.borger.dk/sider/225-timersreglen-aegtepar.aspx

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey