Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget du kan få i samlet støtte

https://www.borger.dk/sider/Kontanthjaelpsloftet.aspx

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey