Søg om kontanthjælp/uddannelseshjælp

 

Studerende kan ikke få kontanthjælp/uddannelseshjælp

Mange studerende henvender sig til jobcenteret for at få økonomisk hjælp.

Du kan imidlertid ikke få kontanthjælp eller uddannelseshjælp hvis du:

 

- er midt i et uddannelsesforløb og har sommerferie.

- har afsluttet en ungdomsuddannelse og søgt optagelse på uddannelse/videregående uddannelse og er optaget.

- har afsluttet en ungdomsuddannelse og søgt optagelse på uddannelse/videregående uddannelse og afventer svar.

- har afsluttet grundforløbet og søger praktikplads.


Enlig forsørgende
Hvis du er enlig forsørger og under 30 år, kan der være mulighed for behovsbestemt hjælp imellem to uddannelsesforløb. 

Du kan søge kontanthjælp/uddannelseshjælp, hvis du i en periode ikke er i stand til at forsørge dig selv eller din familie. Hjælpen skal dække udgifter til bolig, faste udgifter, kost, tøj m.v.

Det er en betingelse for at få kontanthjælp/uddannelseshjælp:

 • at du er fyldt 18 år
 • at du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed, barsel, separation, skilsmisse
 • at den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan forsørge dig selv og din familie
 • at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

Da ægtefæller har pligt til at forsørge hinanden, skal både du og din eventuelle ægtefælle stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige aktivt udnytter dine/jeres muligheder for at få et arbejde. Har du andre problemer end ledighed, har du pligt til at deltage i aktiviteter, der kan udvikle din arbejdsevne.

Du kan derfor ikke få hjælp, hvis du afviser et rimeligt tilbud om arbejde, aktivering eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.

For at få kontanthjælp/uddannelseshjælp skal du henvende dig i jobcentret og melde dig ledig. Hvis du ikke får et job med det samme, kan du søge om kontanthjælp/ uddannelseshjælp. Det foregår enten ved, at du får udleveret et ansøgningsskema, eller at du skal ansøge via en digital løsning. Ansøgningsskemaet skal du udfylde og aflevere til kommunen.

Først når du er tilmeldt jobcentret, vil kommunen tage stilling til, om du er berettiget til kontanthjælp/uddannelseshjælp.

Du kan tidligst få udbetalt kontanthjælp/uddannelseshjælp en måned efter den første henvendelse til kommunen.

Eventuel engangshjælp får du først fra ansøgningstidspunktet.

Du kan ikke få kontanthjælp/uddannelseshjælp, hvis du eller din ægtefælle har formue. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr. pr. person.

Formue er fx penge og værdier, som let kan omsættes til penge. Også bil og sommerhus anses som formue. En stor friværdi i egen bolig kan også i nogle tilfælde betragtes som formue

Kommunen ser desuden bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til erhvervs- eller uddannelsesmuligheder.

Hvis du ikke opfylder de krav, der følger med det at modtage kontant-eller uddannelseshjælp, kan du risikere at din ydelse stopper, bliver nedsat eller skal tilbagebetales.

Risikoen for ophør, nedsættelse eller tilbagebetaling gælder for alle, der modtager kontant- eller uddannelseshjælp.


Betingelser

Nedsættelse, ophør eller tilbagebetaling af din kontant-/uddannelseshjælp kan træde i kraft, hvis du:

 • mod bedre vidende uberettiget har modtaget din ydelse
 • uden rimelig grund udebliver fra din aktivering
 • undlader at aktivere dit cv på jobnet.dk efter reglerne
 • flere end to gange ikke har bekræftet dig som arbejdssøgende efter reglerne
 • uden rimelig grund ophører med dit arbejde
 • uden rimelig grund ikke tager et arbejde, du er henvist til
 • undlader at melde dig syg, hvis du udebliver fra møder med jobcentret eller fra jobsamtale med en virksomhed
 • uden rimelig grund ophører på en uddannelse, du er blevet pålagt.


Du har også pligt til at:

 • informere jobcentret, hvis der sker ændringer i dine forhold, der eventuelt har betydning for, om din kontanthjælp/uddannelseshjælp skal justeres
 • deltage i en rådighedsvurdering, hvis du to gange har meldt dig syg i forbindelse med indkaldelser. Herefter vil din rådighed blive vurderet ved hver sygemelding
 • informere jobcentret, hvis du ikke længere står fuldt til rådighed for et arbejde, hvis du ændrer din jobsøgningsmetode, eller hvis du afslår tilbud om job eller aktivt tilbud eller ophører med deltagelse i disse.


Økonomi

Din kontanthjælp/uddannelseshjælp kan nedsættes hver gang du udebliver fra - eller afviser - et jobtilbud, uddannelse eller samtale i jobcentret. Hjælpen kan også helt ophøre. Beløbet og sanktionen afhænger af din situation og nuværende ydelse.

Kontakt jobcentret for mere information om reglerne for ophør, nedsættelse og tilbagebetaling af kontanthjælp/uddannelseshjælp hos kommunen.

Er du blevet arbejdsløs og er i tvivl om hvordan det påvirker fx din pension og forsikringer? Eller har du brug for at finde ud af, om din økonomi er rustet til et fald i indtægten? Her kan du finde gode råd, så du kan forberede din økonomi til arbejdsløshed.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey