Er du under 30 år med en uddannelse, og kan du ikke forsørge dig selv, kan du få kontanthjælp

https://www.borger.dk/sider/Kontanthjaelp-under-30-med-uddannelse.aspx

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Kolding Kommune
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey