Få hjælp og støtte fra en af vores veterankoordinatorer.

Med en veterankoordinator får du som veteran eller pårørende til en veteran én indgang til kommunen og én kontaktperson, som kan hjælpe dig videre i de rette tilbud.

Der er mange faktorer, der kan gøre sig gældende for dem som har været udsendt, men de fleste bliver påvirket fysisk såvel som psykisk af en udsendelse.

Det er normale reaktioner på usædvanlige oplevelser. Men ikke alle får problemer, når de kommer hjem. Nogle af symptomerne kan gå hen og blive permanente og derved udløse PTSD (Post Traumatisk Stress Disorder).

Derfor er det vigtigt at få hjælp og støtte hurtigt, for psykiske problemer behøver ikke at opstå umiddelbart efter hjemsendelsen.


Et nyt civilt liv

For op mod hver 6. tidligere udsendte opstår der efter hjemsendelsen problemer, som følge af de oplevelser de har haft under udsendelsen. Mange veteraner forsøger at skjule deres traumer for omverdenen, og særligt de psykisk sårede veteraner føler ofte, at myndighederne mangler forståelse for de problemer, der kan opstå som følge af udsendelse.


Også et tilbud til familien

 

For at støtte veteraner og deres familie bedst muligt har Kolding Kommune etableret et åbent tilbud i form af to veterankoordinatorer.

Kommunen vil med veterankoordinatorerne sikre helhedsorienteret støtte og sagsbehandling. Målet er at give veteraner og deres familie én indgang til kommunen og én kontaktperson, som sikrer inddragelse af relevante ressourcer i forløbet.

Veterankoordinatoren kan hjælpe tidligere udsendte og pårørende med at få skabt sammenhæng og forståelse, blandt andet ved at informere om tilbud og muligheder.

Sammen kan veteran og koordinator planlægge et forløb, der tager udgangspunkt i den konkrete og individuelle situation, som veteranen befinder sig i.


Veterankoordinator

 

Veterankoordinatoren sørger for kontakt til relevante personer, og undervejs sikres der hele tiden et tæt samarbejde mellem veteranen og kommunen.

Veterankoordinatoren er en vejleder - og ikke en sagsbehandler. Det betyder, at veterankoordinatoren ikke kan ændre i kommunens afgørelser. Men veterankoordinatoren kan formidle og være et bindeled mellem fx veteran og sagsbehandler.

Veterankoordinatoren kan også fungere som tovholder, budbringer eller bisidder.

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey
Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs vores cookie-information Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter
Cookies