Som udlænding i Danmark kan man få hjælp fra det offentlige i den første svære tid i landet.

Flygtninge og indvandrere kan få hjælp fra det offentlige i den første svære tid i landet.

Kommunen har ansvar for, at de nye borgere får et sted at bo og basal økonomisk bistand. Målet er imidlertid, at nydanskerne hurtigst muligt skal blive i stand til at klare sig selv og deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere.

Dansk-undervisning

For at lette integrationen tilbydes alle flygtninge og indvandrere, som er fyldt 18 år, et introduktionsprogram, som omfatter danskundervisning, aktivering og et kursus i samfundsforståelse. I Kolding varetages undervisningen af Sprogskolen.

Information på nettet

På hjemmesiden Ny i Danmark kan du finde mere information om de tilbud og regler, som er relevante for nydanskere. Siden er på flere sprog.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey