Et fleksjob tager hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af dit helbred

Et fleksjob tager hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af dit helbred

https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Fleksjob-loentilskud-for-foertidspensionister-revalidering/hvem-kan-faa-fleksjob

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey