Jobcenter Vamdrup har adresse på Søndergade 19b, 6580 Vamdrup

Åbningstider

Man. - ons.: 8.00 - 15.00

Tors.: 8.00 - 16.45

Fre.: 8.00 - 14.00

Jobcenter Vamdrup tilbyder forløb for personer der modtager sygedagpenge

Jobcenter Vamdrup er en del af Sygedagpengeafdelingen under Jobcenter Kolding der tilbyder forløb for personer der modtager sygedagpenge.

Jobcenter Vamdrup tilbyder ''Udviklingsforløb'' og ''Aktivt forløb''. Tilbuddene vælges ud fra en konrekt og individuel vurdering af behovet hos den enkelte borger.

Formålet med et Aktivt forløb er at holde borgeren aktiv under sygemelding og fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. Forløbet sammensættes individuelt og indeholder altid personlige opfølgningssamtaler.

I forbindelse med udviklingsforløb og aktivt forløb er der følgende tilbud:

 

  • Motiverende samtaler
  • Stresshåndtering
  • Smertetackling
  • Motion/svømning
  • Afspænding
  • Kompetenceafklaring
  • Værkstedsarbejde
  • Praktikforberedelse

Jobkonsulenten på Jobcenter Vamdrup etablerer hovedsageligt virksomhedspraktikker der har til formål at fremme borgerens beskæftigelsespotentiale og dermed bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet.

Ud fra individuelle hensyn tager jobkonsulenten kontakt til virksomheder, eller hjælper borgeren med selv at gøre dette. Inden der tages kontakt til en virksomhed, vil borgeren blive indkaldt til en individuel samtale og/eller blive indkaldt til et praktikforberedelsesforløb som også varetages af en jobkonsulent.

Efter praktikoprettelse følger jobkonsulenten i tæt samarbejde med den ansvarlige sagsbehandler på Jobcentret løbende op på hvordan det går borgeren.

Hvis du bliver syg, skal du ringe afbud inden klokken 8.00 på tlf. 79 79 96 96

Dette gøres ved hver sygedag, med mindre andet er aftalt. Jobcenter Vamdrup er forpligtet til at give din sagsbehandler i Sygedagpengeafdelingen besked om fravær.

Der er mødepligt på Jobcenter Vamdrup, og det er specielt vigtigt at du også møder når du har det dårligt da det giver personalet et billede af din helbredsmæssige situation.

Undersøgelser på sygehuset skal passes. Giv din kontaktperson besked i forvejen hvis du ikke kan møde på Jobcenter Vamdrup på grund af aftale på sygehuset.

Planlæg aftaler med tandlæge og egen læge uden for mødetiden på Jobcenter Vamdrup.

Hvis du ønsker feriedage udover de dage, hvor Jobcenter Vamdrup holder ferielukket, skal du spørge din sagsbehandler på Jobcentret.

Dine kontaktpersoner er de personer du får tildelt ved indskrivningen på Jobcenter Vamdrup.

I forløbet vil du blive indkaldt til individuelle samtaler hvor du skal give din vurdering af dit forløb på Jobcenter Vamdrup. Du aftaler sammen med din kontaktperson hvordan det videre forløb skal være.

Din sagsbehandler kan efter behov deltage i møderne. Sagsbehandleren deltager altid i slutmødet.

Borde og stole i kursuslokalerne og på værkstederne kan indstilles efter dine behov, og der er mulighed for både at stå, sidde, ligge og gå. Der forefindes diverse andre hjælpemidler.

Spørgsmål vedrørende økonomi stilles til din sagsbehandler på Jobcentret. Du er altid velkommen til at kontakte Jobcenter Vamdrups socialfaglige personale for spørgsmål om lovgivningen.

Sikkerhedsudstyr er afmærket med skilte rundt om på værkstederne, og brandinstruks samt evakueringsplan hænger på alle opslagstavler.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey