Som bygnings- eller boligejer er det dit ansvar, at oplysningerne i Bygnings- og Boligregistret (BBR) er korrekte.

Her kan du se, hvad der er registreret af bygninger på din ejendom, samt hvilke arealer og godkendt anvendelse vi har på dine bygninger. 

I BEK. nr. 1080 af 05/09/2013 (nyt vindue) kan du finde de oplysninger, som du har pligt til at indberette til BBR, samt hvornår du skal indberette dem. Teksten fortæller om ejers pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR). 

Her er de oplysninger, du bl.a. har pligt til at indberette: 

 • Opførelsesår
 • Om- og tilbygningsår
 • Bebygget areal
 • Antal etager
 • Samlet boligareal
 • Areal af kældre
 • Samlet erhvervsareal
 • Areal af tagetage og udnyttet tagetage
 • Areal af udestue, integrerede carporte, garager og udhuse
 • Ydervægge- og tagdæknings-materiale
 • Energiforsyning.

Du skal IKKE indberette til BBR, hvis du f.eks. maler indvendigt eller får opsat et nyt køkken.

Kommunen har hjemmel til at foretage en udvendig besigtigelse og opmåling af en bygning, hvis der skulle være tvivl om oplysningernes rigtighed.

Du skal endvidere være opmærksom på, at Erhvervs- og Byggestyrelsen får oplysninger fra andre kilder til kontrol af oplysninger i BBR.

På din BBR-meddelelse kan du se, hvilke oplysninger der er registreret på din ejendom. Du skal være opmærksom på, at oplysningerne på din BBR-meddelelse skal give udtryk for de faktiske forhold på din ejendom - også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige.

Har du ændringer til din BBR, kan du rette henvendelse til bfbbr@kolding.dk

Drejer det sig om fx. bygninger, carporte osv. der ikke er registreret i BBR, skal du fremsende en ansøgning om byggetilladelseladelse

Du kan gratis hente din BBR-meddelelse følgende steder: 

 • OIS – din genvej til ejendomsdata - her er det gratis at hente BBR-meddelelser og du skal ikke logge ind.
 • I skattemappen på SKAT's hjemmeside - her er det også gratis, men SKAT kræver, at du er logget ind.
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey
Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs vores cookie-information Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter
Cookies