Du skal have tilladelse af kommunen, før du bygger

Vil du bygge dit eget hus, er der mange ting, du skal være opmærksom på. Det er der også, hvis du vil bygge en carport, en overdækket terrasse, en udestue eller opsætte et skilt.

I mange tilfælde skal du sørge for at få tilladelse af kommunen, før du går i gang med byggeriet.

Vær også opmærksom på, at du skal betale et gebyr for at få en tilladelse.

Få inspiration til nogle af de ting du skal være opmærksom på inden du søger en byggetilladelse i punktet "Hvad skal jeg bl.a. tænke på inden jeg søger" samt "Tjeklisterne" nedenfor.

1. januar 2018 træder bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) i kraft.

Der vil være en overgangsordning frem til d. 30. juni 2018, hvor ansøger kan vælge behandling efter det hidtidige reglement (BR15).

Betingelsen for at få sagen behandlet efter BR 15 er:

 • At kommunen inden d. 30 juni 2018 har modtaget fyldestgørende ansøgning om byggetilladelse for byggearbejder omfattet af reglerne om byggetilladelse,
 • Byggearbejdet er påbegyndt senest d. 30. juni 2018 for byggearbejder der ikke er omfattet af reglerne om byggetilladelse.

Såfremt det ikke ved ansøgningen er angivet, at ansøgningen ønskes behandlet efter BR15, vil den automatisk blive behandlet efter de nye regler i BR18.

Hvis du skal søge om tilladelse til et byggeri skal du bruge Byg & Miljø.

Byg & Miljø er en national hjemmeside, der gør det nemmere for borgere og virksomheder at ansøge om byggeri. Du kan søge på vegne af dig selv, men du kan også vælge, at give din rådgiver adgang til din ansøgning.

En ansøgning omkring nyt byggeri kan være meget kompliceret. Derfor kan du løbende gemme din ansøgning i Byg & Miljø, indtil du har besvaret de spørgsmål, som er nødvendige for din ansøgning. 

For at kunne indsende din ansøgning skal du bruge dit NemID.

Hvis du har problemer med at ansøge via ”Byg og miljø”, har du mulighed for, at møde op på forvaltningen og få hjælp til dette.

Ønsker du vores hjælp, skal du medbringe dit NemID, samt tegningsmateriale til dit byggeprojekt.

Tegninger må ikke være større end A3, hvis de medbringes i papirformat.

Alternativt kan tegningsmaterialet medbringes på en USB-nøgle.

Skal jeg søge byggetilladelse for at bygge en carport, et skur eller et drivhus? Se 'Ofte stillede spørgsmål i forbindelse med byggeri'.

Det er altid dig (eller ejer ifølge tingbogen) der er ansvarlig for, at bygningen overholder byggelovgivningen, lokalplanen, tinglyste servitutter og anden relevant lovgivning.

 • Er der en lokalplan eller byplanvedtægt i området?
  Gå ind på Lokalplaner
 • Afviger dit byggeprojekt fra lokalplanens eller deklarationens bestemmelser?
  Udfyld da en velbegrundet dispensationsansøgning i ansøgningen om byggetilladelse gennem www.bygogmiljø.dk
 • Ligger min ejendom i byzone eller landzone?
  Kræver dit byggeri landzonetilladelse, skal denne søges separat gennem www.bygogmiljø.dk - læs i øvrigt mere under Landzonetilladelser
 • Findes der tegninger over eksisterende bygninger og kloak på min grund?
  Find evt. tegninger og gamle sagsdokumenter i vores Digitale byggesagsarkiv
 • Stemmer BBR overens med de faktiske forhold?
  Gå ind på www.ois.dk


Er der andet jeg bør have med i mine overvejelser? Se forslag i tjeklisterne nedenfor:

Se eventuelt Ofte stillede spørgsmål.


Tjekliste når jeg overvejer at bygge:

 • Varmeforsyning
 • Nedsivning af regnvand
 • Spildevandsforhold
 • Jordbundsundersøgelse mv.
 • Skelgrænser
 • Ledninger og kabler
 • Tilslutning til forsyning
 • Brandmæssige forhold
 • Landzonetilladelse
 • Overkørselstilladelse
 • Bygge- og beskyttelseslinjer
 • Beregningsregler
 • Krav om byggeskadeforsikring
 • Fuldmagt fra ejer eller underskrift med NemID i BygogMiljø


Tjekliste når/inden jeg bygger:

 • Bygge- og anlægsaffald (Renovation)
 • Jordflytning
 • Opgravning og skader på offentlige arealer
 • Landinspektørens attestering af bygningers placering på grunden
 • Påbegyndelse


Tjekliste når jeg har bygget:

 • Tjek om byggetilladelsens vilkår er opfyldt og materiale indsendt til kommunen
 • Færdigmelding
 • Erklæring vedr. teknisk dokumentation
 • Energimærke
 • Trykprøvning
 • Police på tegnet byggeskadeforsikring
 • Dokumentation for at denne er betalt
 • Kloaktegninger (anbefaling - ikke et krav)

Hvis du har en generel forespørgsel eller har brug for vejledning om byggeri i øvrigt, er vi naturligvis behjælpelige, uden at der opkræves gebyr.

Du kan få svar på din forespørgsel ved at sende os en e-mail eller henvende dig i butikken. Hvis du bestiller en tid hos vores byggesagsbehandlere, har vi mulighed for at forberede os og derved hjælpe hurtigere og mere effektivt, så du får den bedst mulige vejledning. Du kan bestille tid hos en byggesagsbehandler for yderligere hjælp.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey