Radonindtrængning sker ofte gennem revner og sprækker i fundamenter, gulve og ydervægge

Om radon

Realdania kører en oplysningskampagne om radon i samarbejde med Bolius som led i foreningens arbejde for et bedre indeklima. På www.radonfrithjem.dk kan du tjekke risikoen på din adresse. Her kan du også se prisen på en radonmåling og bestille en analyse.

Radon er en naturlig radioaktiv luftart, som hverken kan ses, lugtes eller smages, men som forekommer overalt i jorden i varierende mængder.

Radon kan være kræftfremkaldende, hvorfor mængden af radon i boliger og på arbejdspladser skal reduceres mest muligt.

Den største radonindtrængning i boliger sker gennem revner og sprækker i fundamenter, gulve og ydervægge samt gennem utætheder ved rørgennemføringer mv. fordi lufttrykket i boligen ofte er laver end udenfor.

Man kan sænke radon niveauet i sit hjem med ganske enkle midler, fx. ved at tætne revner og sprækker i fundamenter, stuegulv, betondæk og kældergulve samt sørge for god ventilation af boligen.

Bygningsreglementets krav for radonindholdet i boliger er, at radonindholdet i nybyggeri må være max. 100 Bq/m3.

Radon i skoler og daginstitutioner

I 2017 screenede Kolding Kommune samtlige skole og daginstitutioner for radon. Undersøgelsen viste, at den gennemsnitlige koncentration af radon i opholdsrum var under Sundhedsstyrelsens vejledende grænseværdi på 100 becquerel pr. kubikmeter luft i næsten samtlige skoler og daginstitutioner, og i de øvrige tilfælde var der tale om beskedne overskridelser.

pdfResultater fra kommunens skoler og daginstitutioner208.14 KB

pdfRapport om screeningen1.08 MB

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey