Kolding Kommune ønsker at yde vores samarbejdspartnere en hurtig og kvalificeret service i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Byrådet har vedtaget servicemål for, hvor lang tid de forskellige typer af byggesagsbehandling må tage. Sagsbehandlingstiden beregnes for den tid hvor Byggesag har modtaget et fyldestgørende materiale og til der meddeles byggetilladelse.Det betyder fra den dag, vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger, vi skal bruge, for at kunne behandle din byggesag som fx tegninger og fuldmagter. Den tid hvor en sag eventuelt er sendt til naboorientering eller i høring indgår ikke i den beregnede sagsbehandlingstid.

Servicemålene er:

  • Anmeldelsessager (garager, carporte og lignende små bygninger under 50 m²): 2 uger
  • Enfamiliehuse/sommerhuse: 6 uger
  • Erhverv: 6 uger

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey
Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs vores cookie-information Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter
Cookies