Kommunen opkræver gebyrer for at sagsbehandle byggesager, hvor der træffes afgørelse efter Byggeloven og Bygningsreglementet.

 

Byggesagsgebyr 2016 2017
     
Timetakst for alle byggesager 747,00 kr 760,00 kr.*

* Forhøjelsen svarer til prisfremskrivning af taksten for 2016

Gebyret reguleres hvert år pr. 1. januar med KL´s pristal for den kommunale løn- og prisudvikling for budgetåret.

 

Sagsbehandlingstiden beregnes for den tid, hvor Byggesag har modtaget et fyldestgørende materiale, og til der meddeles byggetilladelse. Det betyder fra den dag, vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger, vi skal bruge for at kunne behandle din byggesag som fx tegninger og fuldmagter. Den tid, hvor en sag eventuelt er sendt til naboorientering eller i høring, indgår ikke i den beregnede sagsbehandlingstid.

Servicemålene er:

  • Anmeldelsessager (garager, carporte og lignende små bygninger under 50 m²): 2 uger
  • Enfamiliehuse/sommerhuse: 6 uger
  • Erhverv: 6 uger


 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey
Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs vores cookie-information Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter
Cookies