Spørgsmål og svar om drikkevand og vandforbrug.

På denne side kan du læse svar på ofte stillede spørgsmål om drikkevand og vandforbrug.

Hvilket vandværk får jeg vand fra?
Du kan finde det vandværk, der forsyner din ejendom på Find dit vandværk.

Hvad skal jeg gøre i forbindelse med afregning af vandforbruget?

Du skal kontakte dit vandværk (Find dit vandværk) og BlueKolding A/S på telefon 76 36 36 36.

Hvad skal jeg gøre i forbindelse med flytning?

Du skal kontakte dit vandværk (Find dit vandværk) og BlueKolding A/S på telefon 76 36 36 36.

Hvorfor mangler jeg pludselig vand?
Det kan være fordi vandværket er ved at renovere vandledninger i området. Forud for planlagte driftsforstyrrelser vil de berørte forbrugere få besked fra vandværket. Der kan dog ske akutte brud på vandledningen.

Hvis du vil have nærmere besked, skal du kontakte dit vandværk (Find dit vandværk). Inden du kontakter vandværket, bør du dog undersøge

  • om der er andre – naboer eller omkringboende - der også mangler vand?
  • om det er både koldt og varmt vand, der mangler?
  • om filteret i vandhanen er stoppet?


Hvad er et normalt vandforbrug for en person?

Gennemsnittet på landsplan var i 2009 på 114 liter/døgn/person. Det svarer til 40-42 m3 /år/person.


Hvem kontrollerer drikkevandskvaliteten?

Ejere af private brønde og boringer skal selv sørge for at få kontrolleret drikkevandet. Det samme gælder for vandværkerne.

Kolding Kommune følger op på, om vandkvaliteten overholder de gældende krav til drikkevandskvaliteten.

Ejendomme med egen brønd eller boring skal som minimum få kontrolleret drikkevandet hvert 5. år. Kontrollen består af en forenklet kontrol.

Vandværker har et analyseprogram, som de skal følge.


Hvorfor smager mit vand af jern?

Vandet kan smage af jern, hvis der har været et brud på vandledningen. Årsagen er, at belægninger af jern og mangan kan løsrives fra ledningen. Det er et forbigående problem og  uskadeligt.

Åbn for alle vandhaner, og lad vandet løbe indtil det bliver klart. Det vil normalt tage et par minutter.

Har du egen brønd eller boring, og du bor i et område, hvor der er meget jern og mangan i grundvandet, kan drikkevandet smage af jern. Jern og mangan kan fjernes ved hjælp af et iltnings- og filtreringsanlæg.


Hvor hårdt er mit vand?

Vandets hårdhed afhænger af det naturlige indhold af kalk, calcium og magnesium. Vandets hårdhed måles i en skala fra 0 til 30, hvor 30 svarer til meget hårdt vand.

Hvis du skal bruge oplysninger om vandets hårdhed, der hvor du bor, kan du kontakte dit vandværk. Find dit vandværk.


Hvorfor vandet er hvidt?

Hvis vandet er hvidt, skyldes det normalt, at der er luft i vandet. Det kan for eksempel ske, hvis der er kommet luft i ledningsnettet i forbindelse med reparationsarbejder. Prøv at fylde et glas med det hvide vand. Hvis der er luft i vandet, vil vandet blive klart fra bunden og op efter, når luften bruser af.

Luft i vandet er et forbigående problem og uskadeligt.


Hvorfor vandet er rødbrunt?

Hvis det kolde vand er rødbrunt, misfarvet eller uklart, skyldes det forstyrrelser i ledningsnettet. Det kan for eksempel opstå i forbindelse med reparationsarbejder på ledningsnettet, hvor kalk og jern løsnes fra ledningen. 

Det er et forbigående problem og uskadeligt.

Åbn for alle vandhaner, og lad vandet løbe indtil det bliver klart. Det vil normalt tage et par minutter. 

Hvis det kun er det varme vand, der er misfarvet, er det sandsynligvis varmtvandsbeholderen, der er skyld i problemet. Også her skal du prøve, at åbne alle vandhaner, og lade vandet løbe et par minutter.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey