Filteranlæg på Sjølund Vandværk.

Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan

Kolding Byråd har den 14. maj 2012 vedtaget Kolding Kommunes Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan 2011–2021.


Formål med planen

Formålet med at udarbejde en Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan er at beskrive, hvordan kommunens vandforsyning skal tilrettelægges, hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg skal have.


Planens indhold

I planen er der retningslinjer for, hvordan kommunen forholder sig til forskellige problemstillinger i forhold til grundvand og drikkevand.

Planen beskriver blandt andet, hvor mange vandværker, der er i Kolding Kommune, hvor store vandmængder de indvinder og hvad der forventes indvundet frem mod år 2021. 

Kolding Kommunes generelle strategi for beskyttelse af grundvandsressourcen er også beskrevet i planen. Beskyttelse af grundvandsressourcen opnås blandt andet bedst ved, at kommunens vandindvinding er fordelt på forskellige kildepladser, der ligger spredte og optimalt placeret i forhold til der, hvor ressourcen er. Formålet med det er, at minimere den negative påvirkning af såvel grundvand som overfladevand.

Kolding Kommune har specielt fokus på at beskytte drikkevandet i områder med særlige drikkevandsinteresser og inden for de områder, hvor vandværkerne henter deres grundvand fra (indvindingsoplande). Områder med særlige drikkevandsinteresser er områder med gode grundvandsmagasiner, hvor vandværker enten indvinder fra i dag eller områder, der er reserveret til fremtidige indvindinger.

I Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplanen er der handleplaner for de private vandværker. Handleplanerne beskriver, hvad der skal til for at fremtidssikre vandværkerne.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey