Flyttekasserne er klar til brug

Flytter du til udlandet i over seks måneder, skal du melde udrejse til kommunen, du flytter fra

https://www.borger.dk/sider/Flyt-til-udlandet.aspx

Skrevet af CPR-kontoret samt ATP, Skattestyrelsen, sundhed.dk og borger.dk
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey