Ansøg digitalt om at få registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR

Adressebeskyttelse betyder, at dit navn og adresse ikke må udleveres fra CPR til privatpersoner, banker, PostNord m.fl.

https://www.borger.dk/sider/Adressebeskyttelse.aspx

Skrevet af CPR-kontoret
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey