Lejeboliger i Kolding Kommune.

I Kolding Kommune er der 9200 almene lejeboliger.

Du finder både almene lejligheder, rækkehuse og nogle parcelhuse. De fleste ligger i Kolding, men der er også almene boliger i Christiansfeld, Vamdrup, Lunderskov og i det øvrige opland.


Du skal være skrevet op på venteliste for at blive tilbudt en bolig. Nogle boliger er der lang ventetid på, mens der er kort eller ingen ventetid til andre. Du skriver dig på venteliste hos den enkelte boligorganisation.


På hjemmesiden www.danmarkbolig.dk får du et samlet overblik over almene boliger, husleje og ventetider inden for Kolding Kommune. Du kan også bruge de enkelte boligselskabers hjemmesider.

Er du ung, og er du under uddannelse, kan du søge om at få en bolig gennem Kolding Ungdomsboliganvisning (Student Kolding).

Kommunen råder over boliger for ældre og handicappede. Er du interesseret i denne boligtype, kan du læse mere på siden "Ældre- eller handicapegnet bolig".

I særlige tilfælde kan Kolding Kommune bede om at få anvist en bolig fra boligorganisationerne.

Det betyder, at Kolding Kommune kan bede boligorganisationerne om at få tildelt en bolig til en borger med at akut behov. Det er kommunen, som vurderer behovet, og du skal selv have undersøgt og forsøgt alle muligheder for at få en bolig. Du skal være opmærksom på, at dine individuelle ønsker til en bolig eller til beliggenhed ikke er afgørende for den samlede vurdering.


Den kommunale anvisningsret kan som udgangspunkt anvendes til: 

 • borgere i Kolding Kommune
 • som er i en akut boligsituation
 • som sandsynliggøre, at de ikke selv kan fremskaffe en bolig

Hvis du mener, at din situation gør, at kommunen skal hjælpe dig, skal du udfylde etansøgningsskema.


Du skal sørge for at:

 • Være aktivt boligsøgende, både hos boligorganisationer og øvrige udljere
 • Udfylde ansøgningsskemaet
 • Lade dig skrive på venteliste hos boligorganisationerne
 • Vedlægge den dokumentation, som fremgår af ansøgningsskemaet
 • Træffe aftale med din sagsbehandler
 • Underskrive skemaet, hvoraf det fremgår at personlige relevante oplysninger må videregives til den boligorganisation, som du bliver boligtager hos
 • Træffe aftale med din sagsbehandler
 • Straks meddele, hvis du selv finder bolig eller skifter adresse


Sammen med sagsbehandleren vurderer I:

 • Hvornår det er hensigtsmæssigt med et boligtilbud
 • Hvordan betales indskud, husleje m.v.
 • Hvor høj må huslejen være
 • Hvordan betales eventuel restance til boligorganisationerne

Hvis du siger nej eller ikke svarer på et tilbud om en bolig, vil din ansøgning blive returneret.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey