Gældende for Boligselskabet Koldings afdeling 25, Engdraget 1-21, Sdr. Bjert

Teknik- og Boligudvalget har den 6. november 2013 godkendt, at der blev indgået en aftale om særlige udlejningskriterier for boliger i afdeling 25, Endraget 1-21, Sdr. Bjert - en aftale der senere er blevet forlænget.

Aftalen er nu gældende frem til den 7. juni 2023 og omfatter 75% af boligerne i afdelingen, da Kolding Kommune ønsker anvisningsret på op til 25% af boligerne.

Aftalen omfatter følgende fleksible udlejningskriterier:

For at kunne få tildelt en bolig til seniorbofællesskabet Engdalen, Sdr. Bjert skal man optages på en særlig venteliste i Boligselskabet Kolding. Boligerne administreres og udlejes af Boligselskabet Kolding. 

For at kunne få tildelt en bolig til seniorbofællesskabet Engdalen, Sdr. Bjert skal mindst et medlem af husstanden være fyldt 55 år på indflytningstidspunktet.

Beboerne må ikke have hjemmeboende børn.

Personer, der er bosiddende i Sdr. Bjert, postnummer 6091/Sdr. Stenderup, postnummer 6092, eller har familiemæssig tilknytning til dette område i form af børn eller forældre, har fortrinsret til boligerne.

Når en bolig er ledig udlejes boligen ved først at tilbyde boligen til bosiddende medlemmer af seniorbofællesskabet, der er aktive på ventelisten. Derefter tilbydes boligen til boligsøgende på den særlige venteliste for seniorbofællesskabet i forhold til opskrivningstidspunktet, idet medlemmer, som endnu ikke har opnået den krævede alder, minimum 55 år, springes over.

Findes der ikke medlemmer på seniorbofællesskabets venteliste, der ønsker den ledige bolig, tilbydes boligen til ansøgere, der er opført på den almindelige venteliste, og udlejningen sker i disse tilfælde på normale vilkår.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey