Du har mulighed for at komme foran i boligkøen som pendler.

Kom foran i boligkøen som pendler

Opfylder du særlige kriterier, har du mulighed for at komme foran i køen i udvalgte boligafdelinger. Baggrunden for dette er, at der mellem Kolding Kommune og flere af kommunens boligorganisationer er indgået aftaler, der gør det muligt at komme foran i boligkøen, hvis du har fast arbejde i Kolding Kommune, og er bosiddende i en anden kommune. I fakta-boksen i venstre side findes et oversigtsskema, hvor kan du læse mere om hos hvilke boligorganisationer, og i hvilke afdelinger du kan få fortrinsret som pendler, samt hvem du skal kontakte for at få mere at vide.


Kriterierne, som du skal opfylde for at få fortrinsret som pendler, kan variere en smule fra boligorganisation til boligorganisation, men fælles for alle aftalerne er det, at man skal opnoteres på venteliste hos boligorganisationen, ligesom man skal have folkeregisteradresse uden for kommunen og fast arbejde i kommunen – minimum 28 timer pr. uge.


I fakta-boksen findes links til de særlige udlejningsaftaler om fortrinsret for pendlere, der er indgået med boligorganisationerne i Kolding Kommune. Der er for hver boligorganisation lavet et ansøgningsskema, som skal udfyldes og sendes til den boligorganisationen, hvor der søges om fortrinsret som pendler.


Det er de enkelte boligorganisationer, der administrerer ordningen, og boligsøgende pendlere skal over for boligorganisationen ved underskrivelse af tro og loveerklæring (ansøgningsskemaet) erklære, at de aftalte kriterier for at være omfattet af ordningen er opfyldt, ligesom boligsøgende pendlere skal have deres arbejdsgiver til at bekræfte ansættelsesforholdet. Får man som pendler med fortrinsret tilbudt en bolig, skal tilbuddet accepteres inden for boligorganisationens normale acceptfrist for at bevare retten til boligen. Reagerer boligsøgende pendlere ikke på et tilbud inden for acceptfristen, vil tilbuddet gå videre til de næste på ventelisten, og reageres der ikke på tre tilbud, vil den pågældende ansøger ikke modtage flere tilbud, før der er sket fornyet henvendelse til boligorganisationen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey