Her kan du læse referater fra styringsdialogmøderne.

Formålet med styringsdialogmøderne er ifølge loven at skabe en smidigere dialog med fokus på lokale, langsigtede og helhedsorienterede løsningsmuligheder.

By- og Udviklingsforvaltningen har, som tilsynsmyndighed for det støttede byggeri i Kolding Kommune, ansvaret for at afvikle styringsdialogmøderne og udarbejde de lovpligtige referater.

Kolding Kommune gennemfører som udgangspunkt styringsdialogmøderne om efteråret.


Her kan du læse referater fra styringsdialogmøderne:


Styringsdialoger afholdt i 2019

pdfBovia, AAB Kolding, Lunderskov Boligforening, Den almennyttige Andelsboligforening Grønnevangen

pdfAlfabo

pdfBoligselskabet Kolding

pdfDomea Lunderskov-Kolding

pdfTyrstrup Andelsboligforening af 1955

pdfVamdrup Boligselskab

pdfVarde Bolig Administration

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey