Borgernes favorit 2019

Link til videoen vedr. prisoverrækkelsen :https://www.youtube.com/watch?v=VlBteD7uKYg&feature=youtu.be

10 byggerier og anlæg belønnes for god arkitektur i Kolding 2020,

Sædvanligvis bliver årets arkitekturpriser i Kolding uddelt på Arkitekturens Dag, som i år var den 5. oktober. Men det traditionsrige arrangement blev, som så meget andet, aflyst på grund af corona. I stedet fik prismodtagerne overrakt hæderen udendørs ved deres byggeri.

Hvert år fejrer Kolding Kommune den gode arkitektur og uddeler priser til byggerier og anlæg, der har gjort sig særligt bemærket i årets løb. I år blev prisbelønning aflyst for at bidrage til at minimere coronasmitten og i stedet blev priserne uddelt af formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget og formand for Bedømmelsesudvalget Birgitte Kragh og stadsarkitekt Michael Pagaard Madsen til hver af modtagerne ved deres respektive byggerier.

For Birgitte Kragh var aflysning et naturligt valg, men samtidig understreger hun, at det også er vigtigt at holde fast i at fejre den gode arkitektur.

- Vi skal selvfølgelig bidrage til den fælles opgave, det er at begrænse corona-smitten i Danmark, og selv om vi er kede af, at vi ikke kan fejre dagen og arkitekturen sammen med prismodtagerne, skal vi stadig markere arkitekturens betydning. Vi sætter stor pris på, at mange bygherrer har fokus på at bidrage til mere kvalitet i vores fælles omgivelser i hele Kolding kommune, siger Birgitte Kragh.

10 byggerier og anlæg modtager arkitekturpriser
I år har 10 byggerier eller anlæg modtaget præmiering eller hædrende omtale:

 

Præmiering:

P Vonsildvej

Sognehus til Vonsild kirke – bebyggelse til offentligt formål
Begrundelse: Det er et meget gennemført byggeri, hvor der er gjort mange overvejelser om både grundens givne forhold og de arkitektoniske virkemidler, som det er lykkedes at arbejde sammen til en smuk og harmonisk helhed. Rummene både ude og inde udnytter det naturlige lysindfald meget fint, og skaber behagelige rammer for bygningens forskellige aktiviteter.

Sognehuset til Vonsild kirke præmieres for: ” – en smuk og enkel arkitektur, der elegant bidrager til en ny sammenhæng omkring Vonsild kirke.”

Bygherre: Vonsild menighedsråd, Rådgivere: CUBO, LB Consult A/S.

P Koldinghave

Koldinghave og klimaparken – bebyggelse i landskab
Den nye boligbebyggelse Koldinghave, som ligger på kanten af klimaparken i Byparken, er bygget op i velkendte former og materialer, som er brugt i en ny og spændende sammensætning. Klimaparken er et smukt bearbejdet naturrum, som giver nye naturoplevelser midt i byen og hvor der er skabt stor merværdi i sammenhæng med den store opgave det er, at tilpasse vores byer til et foranderligt klima.

Koldinghave og klimaparken præmieres for: ”- en helhed af omhyggeligt bearbejdede bygningskroppe i smuk og dynamisk sammenhæng med det grønne park-rum.”

Bygherre Koldinghave: Raundahl & Moesby, Crescendo. Arkitekt: CEBRA, Ingeniør: Ingeniør’ne.

Bygherre klimapark: Kolding Kommune, Rådgivere pavillon: Labland, Entreprenør: Jørgen Lund Frederiksen A/S, Rådgivere klimapark: Sweco. Entreprenør: Frisesdahl A/S.

P Fjordvej

Fjordvej 21 – boligbyggeri
Huset på Fjordvej 21 er et harmonisk og moderne hus i høj kvalitet, der passer sig utrolig godt ind i omgivelserne. Både placeringen af huset og husets helt traditionelle med saddeltag gør, at huset passer meget naturligt ind i omgivelserne. Både huset og arealet foran er inviterende og den enkle have og terrasse skaber god balance mellem privathed og åbenhed. Man må gerne se, at her bor nogen!

Fjordvej 21 præmieres for: ”- et moderne hus i et traditionelt formsprog, der følsomt indpasser sig i husrækken.”

Bygherre: Peter Thomsen og Katja Bogetoft. Rådgivere: Baks Arkitekter og Jørgen Nielsen APS.

 

Hædrende omtale:

HO Engen

Engen 8 – boligbyggeri
Denne bolig er et fint eksempel på byggeri i høj kvalitet, men med et afdæmpet udtryk. Huset udnytter det skrånende terræn til at adskille bygningens forskellige funktioner, og brugen af materialer understreger denne forskel mellem den øvre del, hvor tegl og træbeklædning omfavner selve boligen, mens den rå beton får lov at stå som husets tunge bund.

Engen 8 modtager hædrende omtale for: ”- et afdæmpet og ærligt byggeri i høj materialemæssig kvalitet.”

Bygherrer: Rikke Jensen & Ole Sørensen. Arkitekt: Morten Bluhm, ERIK arkitekter. Entreprenør: Nysom A/S. Haveanlæg: Nielsens Have med Stil. Natursten: ZURFACE A/S.

 

HO Warmingsgade
Warmingsgade 1 – boligbyggeri
Warmingsgade i det centrale Kolding har fået adskillige meter ny facade - og 37 nye, almene boliger. Med byggeriet er der ikke blot tænkt på oplevelsen af boligen indefra, men også gjort tiltag for at tilpasse den nye bygning til den gamle gade. Facaden er opdelt i mindre enheder med forskellig tegl, og bygningens sokkel ser ud til at følge det skrånende terræn.

Warmingsgade 1 modtager hædrende omtale for: ” – en fin kombination af bygningens tilpasning mod den historiske gade og de moderne boligkvaliteter i det smalle gårdrum.”

Bygherre: Alfabo, Rådgivere: Arkitema Architects.

HO Trindholmsgade

Trindholmsgade 2-4 – erhvervsbyggeri
På Trindholmsgade 2-4 er der ikke tvivl om grundens afgrænsning: Der kan bygges mellem åen og vejen, og der er ikke meget plads til overs. Alligevel er det lykkedes at placere et nyt kontorbyggeri, endda inkl. parkering, som er lagt ind i bygningens underste etage. Resultatet er en smal, slank bygning, som viser, at man godt kan bygge anderledes end mange andre af tidens nye kontorbyggerier, som næsten alle har kvadratiske grundplaner.

Trindholmsgade 2-4 modtager hædrende omtale for: ”- en fin og enkel indpasning af byggeriet på en udfordrende grund.”

Bygherre: JN Group.

HO Jernbanegade

Jernbanegade – bygnings- og byforbedring
Den østlige del af Jernbanegade er i løbet af det forgangne år omdannet til et testområde for det design, som man forventer at brede ud til en større del af den centrale by. Der er opsat ny belysning og afprøvet løsninger til nedgravning af affaldsløsninger, og de grå fortove er skiftet ud med brogede teglflader, suppleret med nye træer og møbler til ophold i byrummet.

Jernbanegade modtager hædrende omtale for ” – en flot prøve på det nye bydesign som demonstrerer, at man kan styrke bylivet med de rette virkemidler.”

Bygherre: Kolding Kommune. Rådgivere: Land+. Entreprenør: Hededanmark A/S.

HO Søndergade

Søndergade 32 – bygnings- og byforbedring
I Søndergade er der sket en flot og gennemført istandsættelse af den markante hjørneejendom, som er meget synlig ved ankomsten til bymidten. Det har ikke blot betydning for selve bygningen, men faktisk for en stor del af bymidten, da ejendommen har en vigtig og meget synlig placering. Selv hjørnetårnets markante kobbertag er udskiftet med et helt nyt magen til det gamle.

Søndergade 32 modtager hæder for ” - en omhyggelig istandsættelse, der har stor betydning for både bygning og omgivelser.”

Bygherre: Jansen ejendomme.

HO Lykkegårdsvej

Kildemosen, Lykkegårdsvej 48 – nytænkning og bæredygtighed
Bygningen er meget fint proportioneret og skaber gode rumligheder for små børneuniverser, men det mest bemærkelsesværdige er måske alligevel materialet. Teglstenene stammer fra de tidligere civilforsvars-bygninger som oprindeligt stod på grunden. Denne tilgang til genbrug af materialerne er forbilledlig, men kan være svær at gennemføre i praksis.

Lykkegårdsvej 48 modtager hædrende omtale for ”- et veludført eksempel på den cirkulære tankegang og genanvendelse af materialer i byggeriet.”

Bygherre: Kolding Kommune. Arkitekt: Pluskontoret A/S. Ingeniør: MOE A/S. Entreprenør: Dansk Boligbyg.

HO Løveroddevej

Turbineanlæg på Løveroddevej – nytænkning og bæredygtighed
På Stenderuphalvøen er etableret et anlæg, som er stort set usynligt. Det meste af anlægget består nemlig af rør, der ligger under jorden og transporterer renset spildevand ud i Lillebælt. Bygningen, som rummer teknikken til anlægget, er også næsten usynlig, eller i hvert fald tilpasset sine omgivelser i så høj grad, at man faktisk godt kan overse den. Teknikbygningen er opført med stor respekt for skoven og viser, at man godt kan gøre sig umage selvom der ”bare” er tale om et teknisk anlæg langt ude i skoven.

Turbineanlæg på Løveroddevej får hædrende omtale for ”- et humoristisk og innovativt anlæg, i både form og funktion.”

Bygherre: BlueKolding. Arkitekt: Mejeriet. Entreprenør: Årsleff A/S. Øvrige rådgivere: Kryger A/S. Ingeniør: EnviDan A/S.

P Fjordvej 

Borgernes favorit – Fjordvej 21
Ud over bedømmelsesudvalgets arkitekturpriser er også prisen ”Borgernes favorit” uddelt. Den er udpeget via en offentlig afstemning på Kolding Kommunes hjemmeside. Der blev afgivet næsten 1200 stemmer i år.

Med næsten 34 procent af de afgivne stemmer blev villaen på Fjordvej 21 valgt som årets favorit – efterfulgt af en anden villa, nemlig Engen 8, som fik godt 30 procent af stemmerne.


Årets bedømmelsesudvalg består af:
Formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget Birgitte Kragh, (formand)
Formand for Kulturudvalget Jesper Elkjær
By- og udviklingsdirektør Merete Dissing
Stadsarkitekt Michael Pagaard
To fagdommere udpeget af Arkitektforeningen:
Arkitekt Aksel Fyhn
Arkitekt Anja Rolvung

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey