Skip til hoved indholdet

Boligpolitik

Kolding Kommune har en boligpolitik, der skal være med til at sikre et alsidigt udvalg af attraktive boliger og boligområder for alle borgere - uanset alder samt civil og social status.

Boligpolitikken skal danne grundlag for byrådets løbende planlægning og sikrer rammerne for, at Kolding Kommune er en attraktiv kommune at leve og bosætte sig i.


Plads til alle

I politikken lægges der vægt på at skabe plads til alle ved at sikre et bredt udbud af forskellige boliger, hvad angår ejerforhold, pris, størrelse, tæthed, nærhed til byliv og natur, fællesskab og privatliv.

Udviklingen af nye og eksisterende boligområder skal ske på et bæredygtigt grundlag. Det indebærer blandt andet, at der skal satses på lavenergi-bebyggelse og energirenovering. Ved placering af nye boligområder skal der være let adgang til kollektiv trafik, det overordnede vejnet samt gang- og cykelstier. Også social bæredygtighed skal fremmes. Blandede ejerformer skal bidrage til, at man kan blive i eget lokalområde – uanset hvor man befinder sig i livet. Blandede ejerformer skal også modvirke, at der opstår ghettoer.