Udstykningen Steenbjerg
Oversigtskort over Steenbjerg. Grund nr. 32 og 62 er markeret med grøn farve

Nedsættelse af priser på 2 grunde på Steenbjerg i Christiansfeld

Kolding Kommune genudbyder nu byggegrundene Steenbjerg 32 og 62 i Christiansfeld til salg i offentligt udbud. Grundene genudbydes fordi Kolding Byråd har vedtaget at nedsætte priserne på grundene.

Grundene er beliggende i den østlige del af Christiansfeld med direkte stiforbindelse til bymidten og grænsende op til Luneskoven i syd.

I skemaet nedenunder kan du se, hvilke priser grundene udbydes til inkl. moms, tilslutningsbidrag til kloak, vand, el og fjernvarme samt alle handelsomkostninger, bortset fra købers evt. udgifter til egen advokat/rådgiver.

 

Adresse

m2

Matr.nr.

Mindstepris

Steenbjerg 32 869 915ba 390.000 kr.
Steenbjerg 62 1139 915bz 390.000 kr.
 

Ved bud på grundene skal købstilbud sammen med fortrydelsesblanketten fremsendes i underskrevet stand. Blanketterne skal være Centralforvaltningen i hænde senest den 28. august 2018, kl. 12.00 og sendes til:

Centralforvaltningen, Strategisk Vækst, Køb og Salg, Akseltorv 2A, 6000 Kolding eller på e-mail til: kobogsalg@kolding.dk.

Salgsmateriale kan ses i faktaboksen, eller fås ved henvendelse til 79791677.

Udbuddet sker i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Det indebærer bl.a. at købstilbud er fortrolige, indtil salg er sket, og at kommunen har ret til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud, ligesom kommunen kan forkaste alle tilbud.

Hvis grundene ikke er solgt efter tilbudsfristens udløb, vil de fortsat være til salg.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey