Området ved Thors Ager

Vil du bo tæt på Kolding og i nærheden af skøn natur, så er Dalby lige stedet

Kolding Kommune udbyder nu de sidste 18 byggegrunde til salg på Thors Ager i Dalby.

Thors Ager er beliggende kun 2 km fra Rebæk ved Kolding Fjord. I Dalby er der skole, multihal og boldbaner, og der er sikker skolesti. Området er højtliggende og storbakket med bløde terrænformer. Fra højdedragene er der udsyn over Stenderup-halvøen. Der bliver vejadgang til boligområdet fra den offentlige vej Dalbygårdsvej.

 

Adresse

Foreløbig størrelse

Mindstepris

Thors Ager 10 1162 m2 850.000 kr.
Thors Ager 12 1188 m2 850.000 kr.
Thors Ager 14 1308 m2 875.000 kr.
Thors Ager 16 1139 m2 900.000 kr.
Thors Ager 18 987 m2 825.000 kr.
Thors Ager 20 988 m2 800.000 kr.
Thors Ager 22 989 m2 800.000 kr.
Thors Ager 24 990 m2 800.000 kr.
Thors Ager 26 974 m2 800.000 kr.
Thors Ager 28 975 m2 800.000 kr.
Thors Ager 30 942 m2 850.000 kr.
Thors Ager 34 973 m2 825.000 kr.
Thors Ager 36 953 m2 825.000 kr.
Thors Ager 38 1033 m2 800.000 kr.
Thors Ager 40 1009 m2 750.000 kr.
Thors Ager 42 1028 m2 750.000 kr.
Thors Ager 44 1049 m2 750.000 kr.
Thors Ager 46 1068 m2 750.000 kr.

Priserne er inkl. moms, tilslutningsafgifter til kloak, el, vand og fjernvarme samt opstartskapital til grundejerforening. Endvidere er samtlige handelsomkostninger betalt bortset fra købers evt. udgifter til egen advokat/rådgiver.

Informationsmøde
Lyder det som noget for dig og din familie, og er du interesseret i at se og høre mere om den attraktive udstykning, så kig forbi udstykningen den 16. august, fra kl. 15-17 og besøg vores skurvogn.

Her vil en række medarbejdere fra kommunen stå klar til at svare på spørgsmål om byggemodningen, salgsvilkår, byggemuligheder inden for lokalplanen m.m.

Ved bud på en af grundene skal købstilbud sammen med fortrydelsesblanketten fremsendes i underskrevet stand.

Blanketterne skal være Centralforvaltningen i hænde senest den 29. august 2018, kl. 12.00 og sendes til:

Centralforvaltningen, Køb og Salg, Akseltorv 2A, 6000 Kolding eller på e-mail: kobogsalg@kolding.dk.

Grundene udbydes til salg i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme. Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud, ligesom kommunen frit kan forkaste samtlige tilbud. De grunde der ikke bliver solgt ved tilbudsfristens udløb, vil fortsat være til salg.

Salgsmaterialet kan ses i faktaboksen eller fås ved henvendelse til ejendomskonsulent Ditte Pagh Sørensen, tlf. 79791677 eller på e-mail: kobogsalg@kolding.dk.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey