UDSOLGT

Kolding Kommune har stadig en byggegrund til salg på Eltangvej 187 i Lilballe.

Grunden ligger i landlige omgivelser og er særligt egnede til familier der ønsker lys, luft og plads til aktiviteter og udfoldelse. Lilballe ligger i det nordlige Kolding, og med få kilometer til motorvejsforbindelse. Lilballe er en landsby med et godt sammenhold og mange lokale aktiviteter forankret i Lilballe Borgerforening og forsamlingshus.

Grøn = Ledig   Rød = Solgt

 

Salgbetingelser

  • Overtagelse er senest 12 måneder efter kommunens accept af købstilbud.
  • Afgift til digital tinglysning af skøde afholdes af kommunen. Hver part afholder omkostninger til egen advokat/rådgiver.

Prisen er inklusiv moms og tilslutningsbidrag til el, vand og kloak.

Grundene er ikke byggemodnet med kollektiv varmeforsyning. Køber skal selv sørge for etablering af varme.

 

Sådan gør du, når du skal købe en byggegrund

  1. Printe "Købstilbud med salgsvilkår" og "Fortrydelsesret" ud.
  2. Udfylde, underskrive og indscanne dokumenterne og sende dem til: kobogsalg@kolding.dk

Du vil herefter får tilsendt bekræftelse på modtagelse fra kommunen.

Du kan også sende dokumenterne med posten til Centralforvaltningen, Strategisk Vækst, Akseltorv 2A, 6000 Kolding. Hvis du foretrækker at aflevere dokumenterne personligt, skal du kontakte os på telefon 7979 1677 for at aftale tidspunkt.

 

Salgsmateriale
Lokalplan 0551-12 
Måleblad
Måleblad nr. 185-187 med indmålt jorddige
Ejendomskort nr. 187
Tingbogsattest nr. 187
Servitut om forsynings-afløb 08.03.1984
Standardvedtægt for grundejerforening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey