Genudbud af velbeliggende byggegrund i Viuf

Kolding Kommune genudbyder nu byggegrunden Vesterengen 3 til salg i offentligt udbud. Grunden genudbydes fordi kommunen har ophævet en tidligere indgået handel.

Grunden Vesterengen 3 er på 1212 m2. Boligområdet Vesterengen er beliggende i den nordlige del af Kolding og centralt i trekantområdet. Der er 13 km til Kolding bymidte og ca. 6 km til motorvejstilkørsel. Der er ca. 1 km til skole og indkøbsmuligheder. Området er beliggende tæt ved udbyggede boligområder og i forlængelse af boligområdet ved Birketing/Buhlsvej. Der er vejadgang til boligområdet fra den offentlige vej Vestersig.

Grunden genudbydes til en mindstepris på 395.000 kr. inkl. tilslutningsbidrag til kloak, vand og el.

Vi skal gøre opmærksom på, at ved nyt byggeri stilles der ikke krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, som der står i lokalplanen for området. Dette skyldes at der ikke er ført kollektiv forsyning ud i netop dette område. Nye boliger skal opføres efter det gældende bygningsreglements energibestemmelser. Der stilles ikke krav til at boliger opføres efter bestemmelser om lavenergi.

Kolding Kommune oplyser, at der tidligere er meddelt dispensation til solceller indenfor det samme lokalplanområde. Ved eventuelle dispensationer til solceller vil der blive stillet krav om ikke reflekterende solceller.

Der er i forbindelse med byggemodningen af boligudstykningen opnået dispensation fra lokal-planens § 6.3 om, at der skal etableres fælles TV- og antenneanlæg til den enkelte bolig. Bolig-udstykningen er i stedet for forsynet med EWII fiberbredbånd. For tilslutning skal køber kontakte EWII. Tilslutning hertil er ikke inkl. i købesummen. Vi skal gøre opmærksom på, at der ikke må opsættes antenner af nogen slags på ejendommene.

Ved bud på grunden skal købstilbud samt fortrydelsesblanketten fremsendes i underskrevet stand.

Blanketterne skal være Kolding Kommune i hænde senest den 28. januar 2020, kl. 12.00 og sendes til:

Kolding Kommune, Strategisk Vækst, Akseltorv 2A, 6000 Kolding eller på e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. . Hvis du foretrækker at aflevere dokumenterne personligt, bedes du kontakte os på tlf. 7979 1677 for at aftale tidspunkt.

Salgsmateriale kan ses i faktaboksen eller fås ved henvendelse til ejendomskonsulent Ditte Pagh Sørensen, tlf. 7979 1677.

Udbuddet sker i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme. Det indebærer bl.a. at købstilbud er fortrolige, indtil salg er sket, og at kommunen har ret til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud, ligesom kommunen kan forkaste alle tilbud.

Hvis grunden ikke er solgt efter tilbudsfristens udløb, vil den fortsat være til salg.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey