Særdeles velbeliggende byggegrunde i Viuf

Vesterengen er beliggende i den nordlige del af Kolding Kommune og centralt i trekantområdet. Der er 13 km til Kolding bymidte.

Området er beliggende tæt ved udbyggede boligområder og i forlængelse af boligområdet ved Birketing/Buhlsvej. Der er vejadgang til boligområdet fra den offentlige vej Vestersig.

Viuf ligger i attraktive omgivelser med naturen lige uden for døren og byder på et aktivt lokalsamfund.skole SFO indkøbsmulighed offentlig transport motorvej
Skole/SFO Indkøb Off. transport Motorvej
 2 km.  3,1 km.  Bus  6,5 km.

  Grøn = Ledig    Rød = Solgt     

Beliggenhed Grundstørrelse Mindstepris Dokumenter
Vesterengen 6 1.068 m2 425.000 kr.      Tingbogsattest
Vesterengen 8 1.082 m2 430.000 kr.      Tingbogsattest
Vesterengen 10 1.030 m2 400.000 kr.      F. TingbogsattestG. Geoteknisk Rapport

Vi skal gøre opmærksom på, at ved nyt byggeri stilles der ikke krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, som der står i lokalplanen for området. Dette skyldes at der ikke er ført kollektiv forsyning ud i netop dette område. Nye boliger skal opføres efter det gældende bygningsreglements energibestemmelser. Der stilles ikke krav til at boliger opføres efter bestemmelser om lavenergi.

Kolding Kommune oplyser, at der tidligere er meddelt dispensation til solceller indenfor det samme lokalplanområde. Ved eventuelle dispensationer til solceller vil der blive stillet krav om ikke reflekterende solceller.

Der er i forbindelse med byggemodningen af boligudstykningen opnået dispensation fra lokalplanens § 6.3 om, at der skal etableres fælles TV- og antenneanlæg til den enkelte bolig. Boligudstykningen er i stedet for forsynet med EWII fiberbredbånd. For tilslutning skal køber kontakte EWII. Tilslutning hertil er ikke inkl. i købesummen. Vi skal gøre opmærksom på, at der ikke må opsættes antenner af nogen slags på ejendommene.


Salgsbetingelser

  • Overtagelsesdagen er senest 12 måneder efter kommunens accept af købstilbud.
  • Afgift til digital tinglysning af skøde og servitut afholdes af kommunen. Hver part afholder omkostninger til egen advokat/rådgiver.

Priserne er inkl. moms, tilslutningsafgifter til kloak, vand, el og opstartskapital til grundejerforening. Tilslutninger er ført til stik ved skel. Fra skel og ind skal køber selv afholde udgifterne til forsyningsselskaberne.


Sådan gør du, når du skal købe en byggegrund

  1. Printe Købstilbud med salgsvilkårKøbstilbud med salgsvilkår nr. 10 og Fortrydelsesret
  2. Udfylde, underskrive og indscanne dokumenterne og sende dem til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Du vil herefter få tilsendt bekræftelse på modtagelse fra Kommunen.

Du kan også sende dokumenterne med posten til Centralforvaltningen, Strategisk Vækst, Akseltorv 2A, 6000 Kolding. Hvis du foretrækker at aflevere dokumenterne personligt, skal du kontakte os på telefon 7979 1677 for at aftale et tidspunkt. 


Salgsmateriale:

A. Lokalplan 0633-12

B. Oversigt over grundpriser og størrelser

C. Måleblad

D. Grundejerforeningsvedtægt

E. Vej-, sti og belægningsplan

Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey