Velbeliggende byggegrund i Viuf

Kolding Kommune genudbyder nu byggegrunden Viuf Vestermark 11 i Viuf, til salg. Grunden genudbydes fordi tidligere køber har ønsket at træde tilbage fra deres aftale begrundet i jordbundsforholdene.    

Grunden Viuf Vestermark 11 er på 1.150 m2. Boligområdet Viuf Vestermark er beliggende i den nordlige del af Kolding og centralt i trekantområdet. Der er 13 km til Kolding bymidte og ca. 6 km til motorvejstilkørsel. Der er ca. 1 km til skole og indkøbsmuligheder. Området er beliggende tæt ved udbyggede boligområder og i forlængelse af boligområdet ved Birketing/Buhlsvej. Der er vejadgang til boligområdet fra den offentlige vej Vestersig.

Grunden genudbydes til en mindstepris på 430.034 kr. incl. samtlige tilslutningsbidrag til kloak, vand, el og opstartskapital til grundejerforeningen. Endvidere er samtlige handelsomkostninger betalt bortset fra købers evt. udgifter til egen advokat/rådgiver.

Vi skal gøre opmærksom på, at ved nyt byggeri stilles der ikke krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, som der står i lokalplanen for området. Dette skyldes at der ikke er ført kollektiv forsyning ud i netop dette område. Nye boliger skal opføres efter det gældende bygningsreglements energibestemmelser. Der stilles ikke krav til at boliger opføres efter bestemmelser om lavenergi.

Kolding Kommune oplyser, at der tidligere er meddelt dispensation til solceller indenfor det samme lokalplanområde. Ved eventuelle dispensationer til solceller vil der blive stillet krav om ikke reflekterende solceller.

Der er i forbindelse med byggemodningen af boligudstykningen opnået dispensation fra lokalplanens § 6.3 om, at der skal etableres fælles TV- og antenneanlæg til den enkelte bolig. Boligudstykningen er i stedet for forsynet med EWII fiberbredbånd. For tilslutning skal køber kontakte EWII. Tilslutning hertil er ikke inkl. i købesummen. Vi skal gøre opmærksom på, at der ikke må opsættes antenner af nogen slags på ejendommene.

Ved bud på grunden skal købstilbud sammen med fortrydelsesblanketten fremsendes i underskrevet stand.

Blanketterne skal være By- og Udviklingsforvaltningen i hænde senest den 28. april 2017, kl. 12.00 og sendes til:

By- og Udviklingsforvaltningen, Køb og Salg, Nytorv 11, 6000 Kolding eller på e-mail til: kobogsalg@kolding.dk.

Salgsmateriale kan ses i faktaboksen eller fås ved henvendelse til 79791677.

Udbuddet sker i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme. Det indebærer bl.a. at købstilbud er fortrolige, indtil salg er sket, og at kommunen har ret til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud, ligesom kommunen kan forkaste alle tilbud.

Hvis grunden ikke er solgt efter tilbudsfristens udløb, vil den fortsat være til salg.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey
Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs vores cookie-information Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter
Cookies