Der er tre måder at få lovliggjort et byggeri på.

Hvis der er opført en bygning på din grund, som ikke står registreret i BBR, skal du først undersøge, om der allerede er givet tilladelse til bygningen, eller om den kan registreres uden, at den kræver byggetilladelse.

Er der givet tilladelse til bygningen, kan tilladelsen som regel findes i kommunens digitale byggesagsarkiv.


Ansøgning:

Har du set vores ”Hvad skal jeg bl.a. tænke på, inden jeg søger om byggetilladelse” og ”Tjeklister” til inspiration?

Er der ikke givet tilladelse til bygningen, og kræver den tilladelse, så skal du blot følge vejledningen under menupunktet ”nybygning”, ”tilbygning” eller ”ombygning og ændring” og notere TYDELIGT i ansøgningen, at der er tale om en LOVLIGGØRELSE under punktet "planlagt arbejde".


Der er tre måder at få lovliggjort et byggeri på:

  • Som retlig lovliggørelse:
    Retlig lovliggørelse betyder, at det ulovlige forhold gøres lovligt gennem efterfølgende tilladelse eller dispensation til opretholdelse af tilstanden. Herefter vil tilstanden ikke længere være ulovlig.
  • Som fysisk lovliggørelse:
    Ved fysisk lovliggørelse bringes den ulovlige tilstand derimod til ophør ved, at byggeriet rent fysisk bringes i overensstemmelse med lovgivningen. Dette kan ske enten ved ombygning/reetablering af tidligere tilladte forhold, nedrivning eller en kombination af disse.
  • Eller ved en kombination af både retlig og fysisk lovliggørelse.

Det skal tydeligt fremgå af ansøgningen, hvad der ønskes lovliggjort, og på hvilken måde du ønsker det lovliggjort (retlig eller fysisk).

Se aktuelle sagsbehandlingstider og gebyr for sagsbehandling.


BBR:

Hvis der ved nybygning ikke kræves byggetilladelse, skal ændringerne blot registreres i BBR. Dette gøres ved at skrive en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..


Regler:

Kommunen behandler din byggeansøgning efter reglerne bygningsreglementet i forhold til byggeretten eller efter det gældende reglement på det tidspunkt bygningen blev opført, samt evt. gældende lokalplan, byplanvedtægt mv. Reglerne handler bl.a. om afstand til skel, etageantal, højde, etageareal, bebyggelsesprocent samt bebyggelsens udformning og fremtræden. Byggelovens regler fastlægger, at du som ejer har ansvaret for, at alle bygninger på ejendommen er lovlige, og at BBR stemmer overens med de faktiske forhold på grunden.


Brug for hjælp?:

Har du brug for at tale med en byggesagsbehandler og undgå ventetid, kan du bestille en tid hos en byggesagsbehandler. Dette gælder også, hvis du har brug for hjælp til at ansøge via Byg og Miljø. Her skal du huske dit NemID samt tegningsmateriale til dit byggeprojekt. Tegningsmaterialet kan medbringes på en USB-nøgle eller i papirformat, dog ikke større end A3.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey