Ændrer du på eksisterende boligindretning, skal du ikke søge om byggetilladelse.

Informationer vedrørende ombygning

Inden ombygning af fritliggende enfamiliehus, som resulterer i en udvidelse af boligarealet, eksempelvis udnyttelse af tagetage til beboelse, skal du altid søge om byggetilladelse. Ændrer du blot på eksisterende boligindretning, river en indvendig væg ned eller sætter et nyt vindue i, så skal du ikke søge om byggetilladelse. Inddragelse af en del af et beboelsesrum til toilet/badeværelse, kræver heller ikke byggetilladelse.


Ansøgning:

Har du set vores ”Hvad skal jeg bl.a. tænke på, inden jeg søger om byggetilladelse” og ”Tjeklister” til inspiration?

Ved ansøgning om denne type byggeri skal du som minimum indsende:

 • Situationsplan
 • Plantegninger
 • Facadetegninger
 • Tværsnit (som viser fri lofthøjde og beregning af areal)


Se tegningseksempler
 for at få inspiration til, hvad tegningen kan indeholde af oplysninger.

Er du klar til at indsende din ansøgning så gå til www.bygogmiljø.dk.
Husk, du ikke må påbegynde dit byggeri, før du har fået en byggetilladelse og evt. dispensation.

Se aktuelle sagsbehandlingstider og gebyr for sagsbehandling.


BBR:

Hvis der ved ombygning eller ændring sløjfes eller tilføjes ekstra værelse eller toilet/badeværelse uden, at dette ændrer boligarealet, skal dette blot registreres i BBR. Dette gøres ved at skrive en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Inden ombygning af sommerhus, som resulterer i en udvidelse af boligarealet, eksempelvis inddragelse af integreret udhus/depot, skal du altid søge om byggetilladelse. Ændrer du blot på eksisterende boligindretning, river en indvendig væg ned eller sætter et nyt vindue i, så skal du ikke søge om byggetilladelse. Inddragelse af en del af et beboelsesrum til toilet/badeværelse, kræver heller ikke byggetilladelse.


Ansøgning:

Har du set vores ”Hvad skal jeg bl.a. tænke på, inden jeg søger om byggetilladelse” og ”Tjeklister” til inspiration?

Ved ansøgning om denne type byggeri skal du som minimum indsende:

 • Situationsplan
 • Plantegninger
 • Facadetegninger


Se tegningseksempler
 for at få inspiration til, hvad tegningen kan indeholde af oplysninger.

Er du klar til at indsende din ansøgning så gå til www.bygogmiljø.dk.
Husk, du ikke må påbegynde dit byggeri, før du har fået en byggetilladelse og evt. dispensation.

Se aktuelle sagsbehandlingstider og gebyr for sagsbehandling.


BBR:

Hvis der ved ombygning eller ændring sløjfes eller tilføjes ekstra værelse eller toilet/badeværelse uden at dette ændrer boligarealet, skal dette blot registreres i BBR. Dette gøres ved at skrive en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Hvor det samlede areal af alle småbygninger på grunden tilsammen overstiger 50 m2.

Inden ombygning af garage, carport, udhus eller overdækket areal, som resulterer i at der sker en væsentlig anvendelsesændring, skal du altid søge om byggetilladelse. Du må for eksempel gerne lukke din carport og gøre det til en garage uden at søge, men du må ikke lukke din overdækkede terrasse på alle sider og gøre den til en udestue, uden at søge om byggetilladelse.

Hvis du for eksempel ønsker at ombygge eller udskifte dele af en bygning, som gør at du ikke kan overholde byggeretten i bygningsreglementet, som bl.a. omhandler og højde- og afstandsforhold, så skal du søge om byggetilladelse. Du skal også sikre dig, at alle regler i en evt. lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration er overholdt.


Ansøgning:

Har du set vores ”Hvad skal jeg bl.a. tænke på, inden jeg søger om byggetilladelse” og ”Tjeklister” til inspiration?

Ved ansøgning om denne type byggeri skal du som minimum indsende:

 • Situationsplan
 • Facadetegninger


Se tegningseksempler
 for at få inspiration til, hvad tegningen kan indeholde af oplysninger.

Er du klar til at indsende din ansøgning så gå til www.bygogmiljø.dk.
Husk, du ikke må påbegynde dit byggeri, før du har fået en byggetilladelse og evt. dispensation.

Se aktuelle sagsbehandlingstider og gebyr for sagsbehandling.


BBR:

Hvis der ved ombygning eller ændring ikke kræves byggetilladelse, skal ændringerne blot registreres i BBR. Dette gøres ved at skrive en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Inden ombygning af et dobbelthus, som resulterer i en udvidelse af boligarealet, skal du altid søge om byggetilladelse. Ændrer du blot på eksisterende boligindretning, river en indvendig væg ned eller sætter et nyt vindue i, så skal du ikke søge om byggetilladelse. Inddragelse af en del af et beboelsesrum til toilet/badeværelse, kræver heller ikke byggetilladelse.


Ansøgning:

Har du set vores ”Hvad skal jeg bl.a. tænke på, inden jeg søger om byggetilladelse” og ”Tjeklister” til inspiration?

Ved ansøgning om denne type byggeri skal du som minimum indsende:

 • Situationsplan
 • Plantegninger
 • Facadetegninger


Se tegningseksempler
 for at få inspiration til, hvad tegningen kan indeholde af oplysninger.

Er du klar til at indsende din ansøgning så gå til www.bygogmiljø.dk.
Husk, du ikke må påbegynde dit byggeri, før du har fået en byggetilladelse og evt. dispensation.

Se aktuelle sagsbehandlingstider og gebyr for sagsbehandling.


Brand:

Den konstruktionsmæssige adskillelse mellem boligerne skal brandsikres, vær derfor særlig opmærksom på dette ved ombygning eller ændring.


BBR:

Hvis der ved ombygning eller ændring sløjfes eller tilføjes ekstra værelse eller toilet/badeværelse uden, at dette ændrer boligarealet, skal dette blot registreres i BBR. Dette gøres ved at skrive en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Inden ombygning af et rækkehus, kædehus, klyngehus eller lignende, som resulterer i en udvidelse af boligarealet, skal du altid søge om byggetilladelse. Ændrer du blot på eksisterende boligindretning, river en indvendig væg ned eller sætter et nyt vindue i, så skal du ikke søge om byggetilladelse. Inddragelse af en del af et beboelserum til toilet/badeværelse, kræver heller ikke byggetilladelse.


Ansøgning:

Har du set vores ”Hvad skal jeg bl.a. tænke på, inden jeg søger om byggetilladelse” og ”Tjeklister” til inspiration?

Ved ansøgning om denne type byggeri skal du som minimum indsende:

 • Situationsplan
 • Plantegninger
 • Facadetegninger


Se tegningseksempler
 for at få inspiration til, hvad tegningen kan indeholde af oplysninger.

Er du klar til at indsende din ansøgning så gå til www.bygogmiljø.dk.
Husk, du ikke må påbegynde dit byggeri, før du har fået en byggetilladelse og evt. dispensation.

Se aktuelle sagsbehandlingstider og gebyr for sagsbehandling.


Brand:

Der er særlige krav til den brandmæssige adskillelse imellem boligerne ved disse typer af byggeri, vær derfor særlig opmærksom på dette ved ombygning eller ændring. 


BBR:

Hvis der ved ombygning eller ændring sløjfes eller tilføjes ekstra værelse eller toilet/badeværelse uden, at dette ændrer boligarealet, skal dette blot registreres i BBR. Dette gøres ved at skrive en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Hvis dit byggeri ikke overholder reglerne i f.eks. bygningsreglementet, lokalplanen eller byplanvedtægten, skal dette tydeligt fremgå af ansøgningen. Argumentationen for en evt. dispensation skal være velbegrundet.

Kommunen behandler din byggeansøgning efter reglerne i bygningsreglementet i forhold til byggeretten og evt. gældende lokalplan, byplanvedtægt mv.
Reglerne handler bl.a. om afstand til skel, etageantal, højde, etageareal, bebyggelsesprocent samt bebyggelsens udformning og fremtræden.
Kommunen behandler som udgangspunkt ikke de tekniske forhold som bl.a. konstruktioner, brand, indeklima, energiforbrug og installationer.
Dog behandles rækkehus, kædehus, klyngehus mv. med lodret lejlighedsskel også efter kapitel 5 i bygningsreglementet, hvor vi påser de brandmæssige forhold.

Har du brug for at tale med en byggesagsbehandler og undgå ventetid, kan du bestille en tid hos en byggesagsbehandler. Dette gælder også, hvis du har brug for hjælp til at ansøge via Byg og Miljø. Her skal du huske dit NemID samt tegningsmateriale til dit byggeprojekt. Tegningsmaterialet kan medbringes på en USB-nøgle eller i papirformat, dog ikke større end A3.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey