Inden du bygger en tilbygning, skal du altid søge om byggetilladelse.

Informationer vedrørende tilbygning

Inden du bygger en tilbygning, herunder udestue, til et fritliggende enfamiliehus, skal du altid søge om byggetilladelse.


Ansøgning:

Har du set vores ”Hvad skal jeg bl.a. tænke på, inden jeg søger om byggetilladelse” og ”Tjeklister” til inspiration?

Ved ansøgning om denne type byggeri skal du som minimum indsende:

 • Situationsplan
 • Plantegning
 • Facadetegninger


Se tegningseksempler
 for at få inspiration til, hvad tegningen kan indeholde af oplysninger.

Er du klar til at indsende din ansøgning så gå til www.bygogmiljø.dk.
Husk, du ikke må påbegynde dit byggeri, før du har fået en byggetilladelse og evt. dispensation.

Se aktuelle sagsbehandlingstider og gebyr for sagsbehandling.

Inden du bygger en tilbygning, herunder udestue og anneks, til et sommerhus, skal du altid søge om byggetilladelse.


Ansøgning:

Har du set vores ”Hvad skal jeg bl.a. tænke på, inden jeg søger om byggetilladelse” og ”Tjeklister” til inspiration?

Ved ansøgning om denne type byggeri skal du som minimum indsende:

 • Situationsplan
 • Plantegning
 • Facadetegninger


Se tegningseksempler
 for at få inspiration til, hvad tegningen kan indeholde af oplysninger.

Er du klar til at indsende din ansøgning så gå til www.bygogmiljø.dk.
Husk, du ikke må påbegynde dit byggeri, før du har fået en byggetilladelse og evt. dispensation.

Se aktuelle sagsbehandlingstider og gebyr for sagsbehandling.

Hvor det samlede areal af alle småbygninger på grunden tilsammen overstiger 50 m2.

Inden du bygger en tilbygning til en garage, carport, overdækket areal eller udhus, hvor det samlede areal af alle småbygninger på grunden overstiger 50 m2, skal du altid søge om byggetilladelse.

Overholder tilbygningen ikke bygningsreglementets bestemmelser omkring bebyggelsesprocent eller højde- og afstandsforhold, vil tilbygningen altid kræve en byggetilladelse.
Overstiger det samlede areal ikke 50 m2, og hvis alle regler i bygningsreglementet samt evt. lokalplan, byplanvedtægt og deklaration er overholdt, så skal du ikke søge om byggetilladelse.


Ansøgning:

Har du set vores ”Hvad skal jeg bl.a. tænke på, inden jeg søger om byggetilladelse” og ”Tjeklister” til inspiration?

Ved ansøgning om denne type byggeri skal du som minimum indsende:

 • Situationsplan
 • Plantegning
 • Facadetegninger


Se tegningseksempler
 for at få inspiration til, hvad tegningen kan indeholde af oplysninger.

Er du klar til at indsende din ansøgning så gå til www.bygogmiljø.dk.
Husk, du ikke må påbegynde dit byggeri, før du har fået en byggetilladelse og evt. dispensation.

Se aktuelle sagsbehandlingstider og gebyr for sagsbehandling.


BBR:

Hvis der ved nybygning ikke kræves byggetilladelse, skal ændringerne blot registreres i BBR. Dette gøres ved at skrive en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Inden du bygger en tilbygning til et dobbelthus, herunder udestue, skal du altid søge om byggetilladelse.


Ansøgning:

Har du set vores ”Hvad skal jeg bl.a. tænke på, inden jeg søger om byggetilladelse” og ”Tjeklister” til inspiration?

Ved ansøgning om denne type byggeri skal du som minimum indsende:

 • Situationsplan
 • Plantegning
 • Facadetegninger


Se tegningseksempler
 for at få inspiration til, hvad tegningen kan indeholde af oplysninger.

Er du klar til at indsende din ansøgning så gå til www.bygogmiljø.dk.
Husk, du ikke må påbegynde dit byggeri, før du har fået en byggetilladelse og evt. dispensation.

Se aktuelle sagsbehandlingstider og gebyr for sagsbehandling.


Brand:

Den konstruktionsmæssige adskillelse mellem boligerne skal brandsikres.

Inden du bygger nyt rækkehus, kædehus, klyngehus eller lignende, skal du altid søge om byggetilladelse.


Ansøgning:

Har du set vores ”Hvad skal jeg bl.a. tænke på, inden jeg søger om byggetilladelse” og ”Tjeklister” til inspiration?

Ved ansøgning om denne type byggeri skal du som minimum indsende:

 • Situationsplan
 • Plantegning
 • Facadetegninger
 • Konstruktionssnit af den brandmæssige adskillelse


Se tegningseksempler
 for at få inspiration til, hvad tegningen kan indeholde af oplysninger.

Er du klar til at indsende din ansøgning så gå til www.bygogmiljø.dk.
Husk, du ikke må påbegynde dit byggeri, før du har fået en byggetilladelse og evt. dispensation.

Se aktuelle sagsbehandlingstider og gebyr for sagsbehandling her.


Brand:

Ved behandling af tilbygninger til rækkehuse og lignende skal kommunen påse de brandmæssige forhold. Der er særlige krav til den brandmæssige adskillelse imellem boligerne ved disse typer af byggeri.

Hvis dit byggeri ikke overholder reglerne i f.eks. bygningsreglementet, lokalplanen eller byplanvedtægten, skal dette tydeligt fremgå af ansøgningen. Argumentationen for en evt. dispensation skal være velbegrundet.

 

Kommunen behandler din byggeansøgning efter reglerne i bygningsreglementet i forhold til byggeretten og evt. gældende lokalplan, byplanvedtægt mv. Reglerne handler bl.a. om afstand til skel, etageantal, højde, etageareal, bebyggelsesprocent samt bebyggelsens udformning og fremtræden.

Kommunen behandler som udgangspunkt ikke de tekniske forhold som bl.a. konstruktioner, brand, indeklima, energiforbrug og installationer.

Dog behandles rækkehus, kædehus, klyngehus mv. med lodret lejlighedsskel også efter kapitel 5 i bygningsreglementet, hvor vi påser de brandmæssige forhold.

 

Har du brug for at tale med en byggesagsbehandler og undgå ventetid, kan du bestille en tid hos en byggesagsbehandler. Dette gælder også, hvis du har brug for hjælp til at ansøge via Byg og Miljø. Her skal du huske dit NemID samt tegningsmateriale til dit byggeprojekt. Tegningsmaterialet kan medbringes på en USB-nøgle eller i papirformat, dog ikke større end A3.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey