Sådan ser en brønd ud

Sådan ser en brønd ud

 


Brønde er meget svære at holde tætte, og de kræver derfor noget mere vedligehold end en boring.


Det skal du være særligt opmærksom på:

 • Brøndvæggens øverste 2 meter skal være tæt
 • Brøndkanten skal være hævet mindst 30 cm over terræn
 • Dækslet skal være helt og tætsluttende
 • Rørgennemføringerne i brøndes sidevæg skal være tætte
 • Terrænet inde for en afstand af 2 meter fra brønden skal have fald væk fra brønden og dækket af et tæt betonlag eller en kraftig membran


Sådan ser en boring ud

Sådan ser en boring ud


Det skal du være særligt opmærksom på:

 • Installationsbrønden skal være tæt, og der skal være støbt fast bund uden afløb
 • Overkant af installationsbrønden skal være mindst 30 cm over terræn
 • Dækslet skal være helt og tætsluttende
 • Installationsbrønden skal beskytte rør m.m. mod frost
 • Rør- og forerørsafslutningen må ikke være rusten eller gennemtæret
 • Rør- og kabelgennemføringerne i brøndens sidevæg skal være tætte
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey