I Kolding Kommune er der målt vand, som er helt op til 350 år gammelt.

Vi har 37 private vandværker i Kolding Kommune?

Vandværkerne har meget forskellig størrelse. 

Det mindste vandværk leverer vand til ca. 20 ejendomme. 

Det største vandværk leverer vand til ca. 12.500 ejendomme.

Alle vandværker er private vandværker, og de drives svarende til en levnedsmiddelproducent.

Hovedparten af vandværkerne er drevet af lokale folk, som frivilligt stiller op til valg til bestyrelsen og til at varetage driften af vandværket.

Enkelte vandværker fungerer som virksomheder med ansat personale til at varetage driften.


Se hvilket vandværk, der leverer drikkevand ud til din ejendom.


Vandværkerne producerer et levnedsmiddel - rent drikkevand

Vores drikkevand er grundvand, der bliver pumpet op fra undergrunden. Det vand kalder vi for grundvand.

Grundvandet bliver filtreret på vandværket og tilsættes kun ilt, inden det sendes ud til forbrugerne som drikkevand. 

Der er skarp kontrol med, at drikkevandet er rent, og det overholder kvalitetskravene til drikkevand. 

Det er kommunen, der fører kontrol med kvaliteten af drikkevandet og driften af de private vandværker.


Se hvilke stoffer drikkevandet bliver kontrolleret for.


Du bor ovenpå dit drikkevand

Grundvandet pumpes op i boringer fra sandfyldte lag, som ofte kan strække sig langt væk fra selve boringen.

Det store område, hvor grundvandet hentes fra, kalder vi et indvindingsopland.

Grundvandet dannes af nedbør, som siver ned gennem jordlagene. Det kan være regn, som falder i netop din have eller på markerne i nærheden.

Måske bor du i et indvindingopland. Det er derfor, det giver mening at sige, at du bor ovenpå dit drikkevand.

Hvis der sker en forurening oven på jorden, kan forureningen sive med nedbøren ned i undergrunden. Det kan have betydning for, hvor rent vores drikkevand bliver i fremtiden.


Du kan gøre en indsats, så vores børn og børnebørn også kan få rent drikkevand

Det kan tage rigtig mange år fra, at nedbøren falder i din have til, at det bliver til grundvand og pumpet op på vandværket som drikkevand.

I Kolding Kommune er der målt vand, som er helt op til 350 år gammelt.

Det, vi gør i dag, kan derfor have betydning langt ud i fremtiden for kvaliteten af vores drikkevand.

Du kan gøre en indsats for at beskytte drikkevandet. Det kan fx være ved at lade være med at sprøjte din have eller sørge for ikke at spilde olie og kemikalier på jorden.

Det kan også være, at du har en gammel brønd eller boring, som ikke længere bliver brugt. Det er vigtigt, at du får den sløjfet. På den måde har vi nemlig lidt mere kontrol med, at der ikke siver forureninger ned til grundvandet via gamle anlæg i jorden, som ikke bliver brugt og vedligeholdt.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey