Skip til hoved indholdet
Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Landbypuljen

Det grønne fællesareal i Skanderup. Bålhytte og legeredskaber er bevilliget af Kolding Kommunes Landsbypulje.

Byrådet har gennem årene afsat midler til forbedringer af landsbymiljøerne via Landsbypuljen.

Procedure

Landsbyerne kan fremsende ansøgninger på nye projekter via deres landsbyrepræsentant.

Der kan ansøges en gang om året, normalt midt i januar måned.

Det er en forudsætning, at der ydes en frivillig indsats, hvor dette er muligt.

Kontaktforum vurderer efterfølgende alle ansøgninger, og fremsender herefter deres anbefaling videre til endelig afgørelse i Plan- og Miljøudvalget.


Udvælgelseskriterier

Overordnet er det et politisk mål at synlige forskønnelser af landsbyernes miljø er højt prioriteret, da det fremmer kvaliteten og kan fastholde interessen for fortsat bosætning i vores landsbyer.

  • Prioritet er projekter der forskønner lokalområdet som, forbedringer af torve og pladser, opholdsarealer, træplantninger
  • Prioritet er projekter der er udviklende for lokalområdet som, projekter der fremmer fællesskabet, etablering af rekreative stier, trafiksaneringer
  • Prioritet er nyindkøb og nyanskaffelser