Gældende for Boligselskabet Koldings afdeling 22, Baldersvej 6-100, Kolding

Teknik- og Boligudvalget har den 8. marts 2010 godkendt, at der blev indgået en aftale om særlige udlejningskriterier for boliger i afdeling 22, Baldersvej 6-100, Kolding – en aftale der senere er blevet forlænget.

Aftalen er gældende frem til den 26. januar 2021 og omfatter 75% af boligerne i afdelingen, da Kolding Kommune ønsker at gøre brug af anvisningsret på op til 25% af boligerne.

Aftalen omfatter følgende fleksible udlejningskriterier:

For at kunne få tildelt en bolig til seniorbofællesskabet Baldershøj, skal man optages på en særlig venteliste i Boligselskabet Kolding. Boligerne administreres og udlejes af Boligselskabet Kolding.

For at kunne få tildelt en bolig til seniorbofællesskabet Baldershøj, skal mindst et medlem af husstanden være fyldt 50 år på indflytningstidspunktet.

Beboerne må ikke have hjemmeboende børn.

Når en bolig er ledig udlejes boligen ved først at tilbyde boligen til bosiddende medlemmer af seniorbofællesskabet, der er aktive på ventelisten. Derefter udlejes boligen til boligsøgende på den særlige venteliste for seniorbofællesskabet i forhold til opskrivningstidspunktet, idet medlemmer, som endnu ikke har opnået den krævede alder, minimum 50 år, overspringes.

Findes der ikke medlemmer på seniorbofællesskabets venteliste, der ønsker den ledige bolig, udlejes til ansøgere, der er opført på den almindelige venteliste, og udlejningen sker i disse tilfælde på normale vilkår.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey