Aftale om fleksible udlejingskriterier i AAB afd. 59, Bertram Knudsens Vej

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 3. juni 2020 godkendt en aftale om særlige udlejningskriterier i afdeling 59, beliggende på Bertram Knudsens Vej, Kolding.

Aftalen vedrører udlejningen af følgende 42 familieboliger, der herefter benævnes STAY-boliger:

  • 6 stk. 1-værelses boliger på 45 m2.
  • 33 stk. 2-værelses boliger på 46-55 m2.
  • 3 stk. 3-værelses boliger på 54 m2.

Den indgåede fleksibel udlejningsaftale giver boligsøgende, der opfylder nedenstående kriterier, fortrinsret til de 42 STAY-boliger.

 

  • Personer under uddannelse eller i lærlingeforløb

For at opnå dette fortrin kræves det, at den boligsøgende er under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget, eller der skal være indgået lærlinge-/elevkontrakt. Elevstillinger og lærlingeuddannelser gælder som uddannelse.

Ved underskrift af lejekontrakt skal de boligsøgende dokumentere, at de opfylder betingelserne. Det skal dokumenteres ved at vise:

  • Dateret erklæring fra uddannelsesinstitution om optagelse
  • Kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt
  • Hvis uddannelsen ikke er påbegyndt, fx på grund af ferie, skal der fremvises dokumentation på, at uddannelsen påbegyndes senest 2 måneder efter overtagelse af boligen.

En aftale som den indgåede har hjemmel i almenboliglovens § 60 og kriterierne som fastlægges ved aftalen suspenderer derved de normale udlejningsregler, hvilket vil sige den almindelige venteliste. Findes der ikke boligsøgende med fortrinsret, der ønsker den ledige bolig, udlejes boligen til ansøgere, der er opført på den almindelige venteliste, og udlejningen sker i disse tilfælde på normale vilkår.

Aftalen kan maksimalt indgås for en 4-årig periode og tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse, hvilket vil sige senest den 3. juni 2024.  

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey