Aftale om fleksible udlejningskriterier i afd. 66, HomeTown

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget har den 6. november 2019 godkendt en aftale om særlige udlejningskriterier i afdeling 66, HomeTown, beliggende Havneparken 2-8, Kolding.

Aftalen vedrører udlejningen af følgende 17 familieboliger, der herefter benævnes STAY-boliger:

 • 15 stk. 2-værelses boliger på 48 og 59 m2.
 • 2 stk. 1-værelses boliger på 59 m2, der er indrettet som handicapegnede boliger.

Den indgåede fleksibel udlejningsaftale giver boligsøgende, der opfylder nedenstående kriterier, fortrinsret til de 15 almindelige STAY-boliger og de 2 handicapegnede STAY-boliger.

 

De 15 almindelige STAY-boliger udlejes med fortrinsret efter følgende prioritet:

 1. under uddannelse med bopæl i afdelingen
 2. under uddannelse med bopæl i AAB
 3. øvrige under uddannelse

For at opnå dette fortrin kræves det, at den boligsøgende er under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget, eller der skal være indgået lærlinge-/elevkontrakt. Elevstillinger og lærlingeuddannelser gælder som uddannelse.

Ved underskrift af lejekontrakt skal de boligsøgende dokumentere, at de opfylder betingelserne. Det skal dokumenteres ved at vise:

 • Dateret erklæring fra uddannelsesinstitution om optagelse
 • Kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt
 • Hvis uddannelsen ikke er påbegyndt, fx på grund af ferie, skal der fremvises dokumentation på, at uddannelsen påbegyndes senest 2 måneder efter overtagelse af boligen.

De 2 handicapegnede STAY-boliger udlejes med fortrinsret efter følgende prioritet:

 1. under uddannelse med et bevægehandicap, der bor i afdelingen
 2. under uddannelse med et bevægehandicap, der bor i AAB
 3. øvrige under uddannelse med et bevægehandicap
 4. øvrige med et bevægehandicap

For at opnå dette fortrin kræves det, at den boligsøgende er under uddannelse og bevægehandicappet. Uddannelsen skal være SU-berettiget, eller der skal være indgået lærlinge-/elevkontrakt. Elevstillinger og lærlingeuddannelser gælder som uddannelse.

Ved underskrift af lejekontrakt skal de boligsøgende dokumentere, at de opfylder betingelserne. Det skal dokumenteres ved at vise:

 • Dateret erklæring fra uddannelsesinstitution om optagelse
 • Kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt
 • Hvis uddannelsen ikke er påbegyndt, fx på grund af ferie, skal der fremvises dokumentation på, at uddannelsen påbegyndes senest 2 måneder efter overtagelse af boligen
 • Lægeerklæring for bevægehandicap.

En aftale som den indgåede har hjemmel i almenboliglovens § 60 og kriterierne som fastlægges ved aftalen suspenderer derved de normale udlejningsregler, hvilket vil sige den almindelige venteliste. Findes der ikke boligsøgende med fortrinsret, der ønsker den ledige bolig, udlejes boligen til ansøgere, der er opført på den almindelige venteliste, og udlejningen sker i disse tilfælde på normale vilkår.

Aftalen kan maksimalt indgås for en 4-årig periode og tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse, hvilket vil sige senest den 6. november 2023.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey