Kom foran i boligkøen hvis du er i arbejde eller under uddannelse

Med henblik på at styrke beboersammensætningen og for at leve op til nye krav i lovgivningen, har boligsøgende der opfylder særlige beskæftigelses- eller uddannelseskriterier mulighed for at komme foran i køen til en ledig familiebolig i Skovparken/Skovvejen eller Munkebo.

Aftalen betyder, at boligsøgende kan tilmelde sig fleksibel udlejning, når de skriver sig op på venteliste, og derved får bedre muligheder for at få tildelt en bolig, hvis de hører ind under én eller flere af nedenstående kategorier:

  • Personer med fast tilknytning til arbejdsmarkedet
  • For at opnå dette fortrin kræves det, at den boligsøgende har fast, varigt arbejde mindst 20 timer om ugen.
  • Personer under uddannelse eller i lærlingeforløb
  • For at opnå dette fortrin kræves det, at den boligsøgende er under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget, eller der skal være indgået lærlinge-/elevkontrakt.

I fakta-boksen i venstre side findes link til den indgåede særlige udlejningsaftale, hvor du kan læse mere om, hvad der skal opfyldes for at opnå fortrinsret, og hvilke dokumentationskrav der stilles.

I fakta-boksen findes der i øvrigt et oversigtsskema, hvor det fremgår hos hvilke boligorganisationer, og i hvilke afdelinger du kan få fortrinsret, samt hvor du skal rette henvendelse, hvis du ønsker at lade dig opskrive på venteliste med fortrinsret.

Aftalen påbegyndes den 1. december 2018 og revideres efter behov - dog senest 4 år efter ikrafttrædelsen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey