Foto: Pausimausi.

I foråret begynder fuglene at bygge rede. Bor man i et hus med skorsten, skal man være meget opmærksom, hvis alliken bygger rede i ens skorsten.

Alliken er en fugl med forkærlighed for at bygge rede i skorstene. En allikerede består af et tæt lag af grene og kviste, som blokerer skorstenen, hvilket medfører risiko for udvikling af kulilte.

Risikoen er særlig stor ved skorstene tilsluttet automatisk fyrede anlæg som træpillefyr, oliefyr, gasfyr o.l.

Kulilte kan hverken lugtes eller smages og er dræbende selv i meget små mængder. Ved mistanke om alliker i skorstenen bør man straks kontakte sin skorstensfejer. Han kan fjerne reden og montere en rist, der forhindrer, at allikerne bygger igen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey