Brug kun fyrværkeri udendørs og ikke i nærheden af brandfarlige steder.

Fyrværkeri er flot og festligt - men kan også være farligt. Hvis du overholder nedenstående råd, er du godt hjulpet til en god og sikker nytårsaften med fyrværkeri.

Fyrværkeri kan købes i perioden 15/12 - 31/12.

Fyrværkeri må alene affyres i perioden 27/12 - 1/1.

Køb og lav aldrig ulovligt fyrværkeri

Ulovligt fyrværkeri er ofte af en meget dårlig kvalitet og kan eksplodere op i hovedet på dig.

Selv små mængder krudt kan udrette stor skade, derfor er det dumt at eksperimentere med at lave sit eget fyrværkeri.

Der er ingen garanti for at ulovligt fyrværkeri er i orden, selvom du kender den person, som sælger det.

Kanonslag og andet knaldfyrværkeri er ulovligt i Danmark, fordi man risikerer at blive døv af de høje brag – så selv som tilskuer kan du komme til skade.

Køb kun lovligt – det er nogenlunde sikkert, hvis du også følger de andre råd.

 


Hold ikke fyrværkeri i hånden

Fingre eller hele hånden kan blive sprængt sammen med skytset.

Behandl fyrværkeriet som brugsanvisningen anbefaler – sæt raketten i en holder, lad solene ligge, mens du tænder.

Hvis du holder tændt fyrværkeri i hånden, kan det nemt blive det sidste du bruger den til.

Fire ud af ti fyrværkeriskader er håndskader.

 


Brug beskyttelsesbriller

Fyrværkeri flyver og farer – også ind i øjne.

Hvert år rammes mellem 200 og 300 personer i øjet af fyrværkeri eller dele af fyrværkeri.

Lige meget om du selv fyrer af eller bare er tilskuer, er det en god idé at bære beskyttelsesbriller.

Fire ud af ti øjenskader sker på tilskuere. Desuden viser statistikken, at 90 pct. af dem, der kommer til skade, ikke har briller på.

 


Kast aldrig med fyrværkeri

Du kan risikere at ramme andre, og selv det skyts, som man ellers regner for harmløst, kan give voldsomme brandsår, der kan give varige ar.

Specielt ansigt og hals er udsat – og her kan det være svært at skjule grimme ar.

Så lad fyrværkeriet være, hvor det hører til – på jorden eller i affyringsrøret.

 


Gå aldrig tilbage til en fuser

Man kan ikke stole på en fuser!

Den har én gang bevist, at der er noget galt, og så skal du være på vagt. Den kan gå af, når du mindst venter det. Lad den ligge i første omgang.

Senere skal du sørge for at den bliver fjernet, så der ikke er en anden, der kommer til skade. Brug evt. en skovl og en spand.

 


Brug en pose til fyrværkeriet

Den mindste lille gnist kan antænde fyrværkeriet.

Så det sidste sted du ønsker at opbevare fyrværkeri er i dine lommer.

Der er eksempler på folk, som har fået frygtelige forbrændinger, efter at fyrværkeriet er blevet antændt i lommen.

Selv heksehyl og fontæner kan udvikle sig til et større bål – og så er det rart at have bålet i en pose!

 


Andre gode råd til håndtering af fyrværkeri: 

 • Brug kun fyrværkeri udendørs og ikke i nærheden af brandfarlige steder
 • Overhold den anbefalede sikkerhedsafstand til publikum
 • Klargør kun et stykke fyrværkeri ad gangen
 • Vend fyrværkeriet med affyringsretning lodret opad 
 • Anbring fyrværkeriet i holder eller stativ, der er beregnet til formålet
 • Brug aldrig flasker eller andet der kan vælte, dette gælder også snedriver
 • Antænd lunten med strakt arm og gå hurtigt væk

 Forbrændinger:

 • Forbrændingen behandles med rigeligt vand, da det kan begrænse omfanget af skaden - skylle, skylle, skylle
 • Fjern løsthængende tøj fra skadesområdet
 • Brug først koldt vand, og derefter tempereret vand. Ved små børn skal der dog kun bruges tempereret vand
 • Fortsæt behandlingen med vand, indtil det ikke gør ondt længere
 • Er forbrændingen større end den tilskadekommendes egen håndflade, eller er det sket i kropsåbninger eller omring led, skal man på skadestuen for videre behandling.


Øjet:

 • Ved skader i øjnene skal man på skadestuen hurtigst muligt
 • Skyl eventuelle urenheder ud og læg derefter et sterilt gazekompres over øjet
 • Øjet må ikke skylles, hvis der er en gennembrydning af øjeæblet.


Legemsdele:

 • Berolig og trøst den tilskadekomne
 • Læg den tilskadekomne ned
 • Blødningerne skal standses og skadesstedet holdes højt
 • Har vedkomne stramtsiddende tøj på, løsnes det
 • Vedkommende pakkes ind for at beskytte mod kulde
 • Den beskadigede legemsdel skal hurtigst muligt i ren, tør pose og holdes køligt
 • Tilkald hjælp.

 

Hvis du ikke fik skudt alt dit fyrværkeri af, og ikke ønsker at opbevare det til næste år, kan du i Kolding Kommune aflevere det på kommunens genbrugsstationer.

Hvis du ønsker at opbevare fyrværkeriet, må du max. opbevare 5 kg NEM (Netto Eksplosivstof- Mængde – kan oftest aflæses på emballagen).

Det er vigtigt, at du opbevarer fyrværkeriet på en fornuftig måde. Læg det mørkt og tørt, væk fra elektriske apparater og varmekilder, som f.eks. varmeapparater. Du skal opbevare alt fyrværkeri utilgængeligt for børn, og du må ikke fjerne beskyttelseshætten fra f.eks. rakettens lunte.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey