Det er hyggeligt at grille, men sikkerheden skal være i orden.

Vidste du, at brandvæsenet rykker ud til ca. 100 brande om året i Danmark som følge af uhensigtsmæssig adfærd i forbindelse med anvendelse af grill?

Det er rigtig hyggeligt at grille, men hvert år er der desværre folk, som kommer galt afsted, når de griller. Vi vil gerne her komme med nogle gode råd til, hvordan I kan få en hyggelig aften ved grillen - uden uheld.

 

Spørgsmål og svar om grill

 

Må jeg grille på min altan, tagterrasse eller i min carport?

 
  • Du må gerne tænde mindre griller på udendørs overdækkede områder, hvis der mindst er én åben langside til det fri. Lokale beboerforeninger kan dog forbyde grill på altaner. Tjek derfor ordensregler og vedtægter om grill i din beboerforening, før du tænder op under kullene. 

Må jeg tænde grillen indenfor i mit hus eller lejlighed?

 
  • Nej, en grill udvikler farlig kulilte, der ophobes, hvis den antændes i et lukket rum. Det er kun restauranter og lignende steder med særligt fremstillede griller, der må bruge dem indendørs. 

Må jeg grille i min have, gård eller fællesarealer i min ejendom?

 
  • Ja, så længe grillen er placeret med passende afstand til brandbart materiale, som f.eks. bygninger med stråtag, legehus, lyng og lignende. Lokalt kan beboerforeninger forbyde grill på fællesarealer, og en kommune kan fastsætte nærmere vilkår for brug af griller i områder med øget brandrisiko. Tjek derfor, hvilke regler der gælder de steder, hvor du vil grille, hos beboerforeningen og kommunen.

Må jeg bruge optændingsvæske til at tænde grillen?

 
  • Optændingsvæske må kun bruges, når grillen er kold og placeret langt væk fra brandbart materiale. Du må ikke bruge optændingsvæske, hvis du skal tænde grillen op i carporten eller andre overdækkede steder.

Må jeg grille i haven i mit sommerhus?

 
  • Der gælder de samme regler for grill på sommerhusgrunde som alle andre steder: Grillen skal være placeret med passende afstand til brandbare bevoksninger, f.eks. tørt lyng, og andet brandbart materiale som f.eks. legehus eller oplag af brandbare stoffer. 

Må en engangsgrill stå direkte på græsset?

 
  • Nej, engangsgriller bliver meget varme i bunden. Stil derfor engangsgriller på et underlag, der ikke kan brænde, f.eks. metal, sand eller beton.

Må jeg gå fra en grill, der ikke er helt slukket?

 
  • Nej, du må aldrig forlade en grill, før den er slukket. Hvis du ikke befinder dig ved grillen, indtil den er slukket, bør du slukke den ved at hælde vand over grillen og evt. det sted, hvor den har stået.  Lad være med at grave grillen ned i sandet på stranden, for andre ved ikke, den er der og kan få forbrændinger, hvis de træder ned i grillen.  

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey