Sirenerne har en kraftig lyd, der både kan høres over store afstande og indendørs

Sirenerne bruges til at advare borgerne om akut fare. Sirenerne bliver afprøvet én gang om året - første onsdag i maj.

Der er i Danmark opstillet 1078 elektroniske varslingssirener. Sirenerne er opstillet på toppen af bygninger eller på master også i Kolding Kommune.

 

Med varslingssystemet er det muligt at varsle i byområder med mere end 1000 indbyggere. Det vil sige, at ca. 80% af Danmarks befolkning kan varsles med de stationære sirener. De sidste 20% kan varsles med mobile sirener påsat politiets vogne.

 

Sirenerne har en kraftig lyd, der både kan høres over store afstande og indendørs. Sirenerne har egen nødstrømsforsyning, så de også kan virke under strømafbrydelser.

 

Sirenerne afprøves hver nat uden lyd, men en gang om året - den første onsdag i maj - demonstreres de med fuld lyd.

 

Varslingssirenerne afgiver signal tre gange á 45 sekunders varighed.

 

  • 1. signal: "GÅ INDEN DØRE"
sirene1
  • 2. signal: "GÅ INDEN DØRE"
sirene1
  • 3. signal: "FAREN ER FORBI"
    (én lang afvarslingstone)
sirene2

Sirenerne er opsat i byer/byområder med mere end 1.000 indbyggere. Varslingssignalerne "Gå inden døre" og "Faren er forbi" vil blive afprøvet. "Gå inden døre" lyder to gange og "Faren er forbi" én gang. Begge signaler er af i alt 45 sekunders varighed.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey