Når du ringer 112, skal du blive ved telefonen, indtil din besked er forstået.

Alarm - tast 112 - opkaldet er gratis

Danmark har tre alarmcentraler, der modtager alle 112-opkald. Politiet driver alarmcentralerne i Aarhus og Slagelse, mens Københavns Brandvæsen driver alarmcentralen i København.

Ved alarmopkald om brand registrerer alarmcentralen de nærmere oplysninger om branden samt adressen, hvorefter alarmen elektronisk videregives til det relevante brandvæsens vagtcentral.

Ved alarmopkald vedrørende politisager viderestilles opkaldet til den lokale politikreds' vagtcentral.

Hvis alarmopkaldet vedrører sygdom eller tilskadekomst er alarmcentralens opgave alene at registrere de nødvendige adresseoplysninger, hvorefter opkaldet viderestilles til en sygeplejerske på den relevante regions AMK-vagtcentral.

 

Når du ringer 112, skal du gøre flg.:

Forlang:

 • Ambulance
 • Brandvæsen
 • Politi

Fortæl:

 • Hvad der er sket
 • Hvor det er sket
 • Hvornår det er sket
 • Hvilket nummer du ringer fra

 

HUSK! Det er vigtigt, at du bliver ved telefonen, indtil din besked er forstået!

  

Ringer du fra en mobiltelefon  

 • Husk bynavn, når du fortæller adressen. Alarmcentralen ved ikke automatisk, hvor du befinder dig.
 • Ringer du fra din bil, så oplys vejnavn, retning og nærmeste by.
 • Hold altid telefonen tændt, indtil hjælpen når frem.    

I andre tilfælde end akutte uheld kan du ringe til Kolding Kommune, der har døgnbetjent telefon om for eksempel:

 • Lugtgener
 • Væltede træer
 • Vand i kælderen        

 

Ved kriser i udlandet, der berører mange danskere, vil Udenrigsministeriet aktivere sit kriseberedskab og oprette en særlig krisehjemmeside på internetadressen um.dk.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey