Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket.

Forsigtighed og sund fornuft er nøgleord både før, under og efter afbrændingen af sankthansbål.

Du kan her få råd og vejledning til at placere, bygge, afbrænde og slukke bålet, så alle er sikret en brandsikker sankthans.

De fleste af os forbinder sankthansaften med sange og hyggelige timer omkring bålet, men for at sikre, at det kun er heksen og sankthansbålet, der bliver brændt af, skal afbrændingen ske kontrolleret og under passende opsyn, indtil ild og gløder er slukket.

 

Anbefalede afstande

Trekantområdets Brandvæsen anbefaler, at bål placeres med passende afstand til bygninger og omgivelser. De anbefalede afstande for sankthansbål er:

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag.
  • 60 meter fra letantændelige markafgrøder.
  • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. og oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale. 


Forsigtighed og sund fornuft

Udover at placere bålet med omtanke anbefales det, at du tager en række forholdsregler for at reducere risikoen for ulykker:

  • Lad være med at tænde bålet med optændingsvæske eller brandfarlige væsker som benzin eller sprit - det kan meget let gå galt.
  • Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket - hæld gerne vand på.
  • Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet.
  • Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet og skån heksen denne gang.

Er der tale om hård vind (10,8-13,8 m/sek.) eller højere vindhastigheder, er det forbudt at tænde bål, med mindre kommunen har givet tilladelse. I perioder med tørke kan kommunen desuden indføre afbrændingsforbud. Et eventuelt afbrændingsforbud vil blive annonceret i pressen og på Kolding Kommunes hjemmeside.

 

Pressen er velkommen til at kontakte brandvæsenet

Brandvæsenet svarer gerne på spørgsmål fra pressen om, hvor og hvordan man bygger, tænder og slukker et sankthansbål.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey